Lounais-Häme Tammela

Jättihankkeella valumavedet kirkkaammiksi - Tammelan vesiensuojeluyhdistykset löysivät toisensa

Tammelan pohjoisosiin on valmisteilla kolmen vesiensuojeluyhdistyksen hanke. Tavoitteena on vähentää valumavesien kuormitusta metsistä ja soilta.
Virtaamat ovat huipussaan keväisin. KUVA: Lassi Puhtimäki

– Aiemmat hankkeeni ovat olleet pinta-alaltaan kymmenesosa tästä, toteaa Olli Lukanniemi, metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Metsäkeskuksesta.

Laskeutusallasprojektilla on kokoa noin 60 neliökilometriä ja se kattaa Pitkäjärven, Heinijärven ja Jänijärven valuma-alueet. Hankkeen taustalla ovat samojen järvien suojeluyhdistykset.

Tavoitteena on pienentää järviin saapuvaa kuormitusta laskeutusaltaiden ja pohjapatojen, mahdollisesti myös kosteikkojen rakentamisen ja pienialaisten soiden ennallistamisten kautta.

– Aika näyttää, jakautuuko hanke kokonsa vuoksi kahteen osaan, mutta tässä vaiheessa aluetta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

Hankkeen mittakaavan ansiosta on mahdollisuus vaikuttaa laaja-alaisesti siihen, mitä vesistöihin kertyy valumaveden kautta. Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää kiintoaineksen ja samalla ravinteiden pääsyä järviin.

Todellinen vaikuttavuus on lopulta kiinni alueen metsänomistajista.

– Laskeutusaltaiden ja muiden toimenpiteiden rakentaminen vaatii metsänomistajan luvan. Olen optimistinen, koska alueen maista lähes puolet on yhteismetsällä, ja yhteismetsät ovat suhtautuneet myönteisesti vesistöjen tilaan vaikuttaviin toimenpiteisiin, Lukanniemi kertoo.

Metsänomistajien mukaanlähtöä helpottaa se, ettei toimenpiteistä koidu heille minkäänlaisia kustannuksia.

– Hyötyjäkin voi nähdä, sillä metsään tulee toimenpiteiden yhteydessä ilmaiseksi kevyt talvitie. Lisäksi laskeutusaltaat voivat toimia vesilintujen pesäpaikkoina, joten metsästäjät ovat olleet kiinnostuneita kohteista.

Hankkeen laaja-alaisuuden vuoksi toimenpiteet voivat ajoittua jopa neljälle vuodelle.

Myllyoja laskee vetensä Heinijärveen. Alajuoksulle on tehty jo aikaisempien hankkeiden yhteydessä laskeutusaltaita, mikä on parantanut valumaveden laatua. Kuva: Lassi Puhtimäki
Myllyoja laskee vetensä Heinijärveen. Alajuoksulle on tehty jo aikaisempien hankkeiden yhteydessä laskeutusaltaita, mikä on parantanut valumaveden laatua. Kuva: Lassi Puhtimäki

Tässä vaiheessa hanke on suunnitteluasteella. Ensimmäisiä kunnostustöitä tehtäneen vuoden 2021 kesällä tai talvella 2020–2021.

– Tällä hetkellä selvitetään potentiaalisia maanomistajia. Maastoselvityksiin ehdin vasta vuoden kuluttua keväällä.

Suurimmat vesistökuormitukset seuraavat avohakkuita. Kun puusto poistetaan, maa ei pidätä vettä, minkä seurauksena kiintoaines lähtee liikkeelle ja ojien kautta kohti järviä.

– Kriittisin vaihe kestää viitisen vuotta. Sen jälkeen uusi kasvusto pystyy pidättämään vettä huomattavasti paremmin.

Hankealueen järvet ovat luontaisesti karuja. Viimeiset vuosikymmenet ovat muuttaneet järvien ekologiaa ja esimerkiksi Jänijärvi on kiintoainekuormituksen myötä madaltunut.

Lukanniemi lupaa hankkeen myötä ainakin kahta asiaa.

– Vesistöihin tulevanveden pitäisi olla aiempaa kirkkaampaa ja samalla puhtaampaa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

15.8.2020

Fingerpori

comic