Lounais-Häme

Joensuuntiellä huristellaan jatkossakin 40:n vauhtia

Someron kaupunginhallitus päätti muuttaa teknisen lautakunnan helmikuista päätöstä Joensuuntien nopeusrajoituksen laskemiseksi.

Hallitus myös jättää tielle kaavaillut heräteraidat toteuttamatta.

Muut teknisen lautakunnan Joensuuntien turvallisuutta koskevat päätökset ovat edelleen voimassa. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tässä yhteydessä huomioidaan myös Teollisuustien liikenneturvallisuudessa esiintyneet ongelmat.

Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen. Tero Pirttilä (kesk.) esittämä ja Markku Mäki-Teeren (kok.) kannattama, hieman pohjaesitystä muuttanut esitys voitti Jonna Lindström (sd.) esittämän ja Riitta Lehtisen (sd.) kannattaman alkuperäisen teknisen lautakunnan päätöksen ääniin 6-2, 1 poissa.

Pirttilän esityksestä jätettiin pois kohta: Teknisen lautakunnan tehtäväksi annetaan lisäksi arvioida päätöksen mukaisten toimenpiteiden vaikutusta Joensuuntien liikenneturvallisuuteen noin vuoden seurantajakson jälkeen, ja päättää tarvittaessa lisätoimenpiteistä sen perusteella.

Sen jälkeen äänestettiin Pirttilän esityksen ja pohjaesityksen välillä. Pirttilän esitys sai taakseen muut hallituksen jäsenet. Lindström ja Lehtinen äänestivät tyhjää, Jaana Kyyrä (kesk.) oli poissa.

Lehtinen ja Lindström ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen ja toimittavan sen kirjallisesti jälkeenpäin pöytäkirjaan liitettäväksi.

Tekninen lautakunta päätti helmikuussa, että Joensuuntien nopeusrajoitus pudotetaan 40 kilometristä tunnissa 30 kilometriin tunnissa ohikulkutien ja Jaatilanjoen välisellä alueella.

Lisäksi lautakunta päätti, että Joensuuntien molempiin päihin tehdään heräteraidat.

Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan päätökseen, koska asia on herättänyt kaupungissa paljon keskustelua.

Kaupunginhallituksen mielestä nopeusrajoituksen laskeminen ei riitä, vaan keskustaan pitäisi luoda liikenneympäristö, joka ei houkuttele ajamaan ylinopeutta.

Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinöörin Jaakko Klangin mukaan useissa kunnissa on käytössä 30 kilometrin nopeusrajoitus.

Klangin mukaan nopeusrajoituksen laskeminen 40:stä 30 kilometriin tunnissa vähentää jalankulkijoiden vakavan loukkaantumisen riskiä onnettomuustilanteissa.

Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että kaupungit, joissa on käytössä alempi nopeus, ovat paljon isompia kuin Somero eivätkä tiet, joilla nopeus on laskettu, vastaa Someron Joensuuntietä. Vain yhdellä paikkakunnalla tilanne vastasi Someroa.

-En missään nimessä epäile nopeusrajoituksen laskemisen vaikutusta onnettomuustilanteissa, kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa.

Keskustan yrittäjille tehdyn kyselyn mukaan osa Joensuuntien yrittäjistä piti nopeusrajoituksen alentamista haitallisena tai sillä ei ole vaikutusta. Yrittäjien mukaan tiellä kaahailtiin lähinnä iltaisin. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic