Lounais-Häme Jokioinen

Jokioinen haluaa pitää ensi vuoden menot tämän vuoden tasolla, koska liikkumavaraa ei ole

Taloustilanne ja ennusteet eivät tarjoa liikkumavaraa talousarvion laadinnalle.
Jokioinen vetää henkeä isoista investoinneista ja keskittyy vain välttämättömään ylläpitoon ensi vuonna. Paanan koulun lisärakennus ja peruskorjaus valmistui vuonna 2015.

Jokioisten kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelussa vuosille 2019–2021 lähdetään liikkeelle nollakasvusta. Kunnanhallitus päätti, että kunnan hallintoelinten tulee laatia ensi vuoden käyttötalousarvionsa siten, että kokonaismenot eivät kasva tähän vuoteen verrattuna.

Kunnan hallinto- ja talousjohtaja Mika T. Rantala tarkentaa, että vaatimus ei koske palkkojen yleiskorotuksia ja terveydenhuollon maksukorotuksia.

– Palkkoihin on tulossa 1,5–3 prosentin korotus kuntasopimuksen mukaan, Rantala sanoo.

 

Talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että yleisen taloustilanteen myönteinen kehitys vaikuttaa Jokioisilla 1-2 vuoden viiveellä. Odotettavissa olevalla työttömyyden jatkuvalla laskulla ei siis ole vielä merkittävää vaikutusta kunnan talouteen.

Lisäksi väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos vaikuttavat palvelutarpeisiin ja rahoituspohjaan.

Valtionosuusennusteen mukaan Jokioisten valtionosuudet laskevat ensi vuonna noin 350 000 eurolla, kun taas verotulojen arvioidaan kasvavan noin 500 000–600 000 eurolla.

Myös palkkoihin tulossa olevat yleiskorotukset sekä jo tiedossa olevat terveydenhuollon kasvavat maksuosuudet nakertavat talousarvion liikkumavaraa.

Tulevan talousarvion valmistelu perustuu veroprosenttien pitämiseen nykyisellä tasolla.

Investoinneissa kunta aikoo pitää niukkaa linjaa ja laittaa euroja vain ehdottoman välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin.

Suunnittelun pohjana on vuosille 2019 ja 2020 vahvistettu taloussuunnitelma. Peruskivinä on myös alkuvuoden talouskehitys ja tulevina vuosina odotettavissa oleva talouskehitys.

Kunnan hallintoelinten on jätettävä omat talousarvioehdotuksensa sekä investointisuunnitelmansa 12. lokakuuta mennessä. FL

 

 

 

Uusimmat

Näkoislehti

12.7.2020

Fingerpori

comic