Lounais-Häme Jokioinen

Jokioinen lähtee maakunnallisen sotekuntayhtymän valmisteluun – Aloitteet puhuttivat valtuustossa

Kahteen käsittelyssä olleeseen valtuustoaloitteeseen valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen.
Maakunnallisen sote-mallin toteutuminen edellyttää kaikkien kuntien mukanaoloa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Jokioisten kunta on valmis osallistumaan maakunnallisen sotekuntayhtymän valmisteluun. Kunnanvaltuusto hyväksyi, että kunnanhallitus ilmoittaa asiasta Hämeen liitolle. Hämeen liitto oli lähettänyt jäsenkunnilleen kyselyn koskien kuntien halukkuutta osallistua maakunnallisen sotekuntayhtymän valmisteluun siinä tapauksessa, että valtakunnallinen maakunta-/sote-uudistus ei toteudu suunnitellussa aikataulussa.

Valmisteluun osallistuminen ei tarkoita vielä kuntayhtymään mukaan lähtemistä. Maakunnallisen mallin toteutuminen käytännössä edellyttää kaikkien kuntien mukanaoloa. Tarkoituksena on, että päätös mukaan menemisestä tehtäisiin erikseen valmistelun tultua tehdyksi.

 

Lue myös: Kanta-Hämeen omaa sotea pohditaan vielä kunnissa

 

Valtuusto käsitteli valtuustoaloitteita, joiden johdosta annetut selvitykset ja toimenpiteet se merkitsi tietoonsa saatetuksi ja joiden se totesi tulleen loppuun käsitellyiksi.

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteessa esitettiin Paanan koulun ja urheilukentän välisen kevyen liikenteen väylän valaisemista. Hanke on päätetty toteuttaa syyskuun loppuun mennessä. Kustannukset katetaan vuoden 2019 talousarvion investointiosassa olevista, katuvalokaapeleiden kaivuutyöhön varatuista määrärahoista.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen kuntoportaiden rakentamisesta urheilukentän ja pururadan maastoon. Hanke on huomioitu urheilukeskuksen saneeraussuunnittelussa, jonka käynnistämiseen valtuusto on varannut määrärahan vuodelle 2019.

 

Kahteen käsittelyssä olleeseen aloitteeseen valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen pysäköintipaikan rakentamisesta Turun valtatien ja Turuntien risteykseen pikavuoropysäkin läheisyyteen. Nykyinen asemakaava ei kuitenkaan mahdollista aloitteen mukaista rakentamista kyseiselle tontille, mutta teknisen lautakunnan mukaan aloitteeseen voidaan palata myöhemmin, jos asemakaava muuttuu. Martti Esala (kok.) esitti valtuustossa hyväksytyksi tullutta pontta, jonka mukaan kunta lähtee selvittämään mahdollista kaavamuutosta, jotta pysäköintipaikka voitaisiin rakentaa.

Vihreiden valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta led-valoilla. Kunnanhallitus on todennut, että valaistuksen toteuttaminen on vaikeaa, koska molemmin puolin kulkee useita tietoliikenne- ja sähkökaapeleita, kaukolämpöputkia sekä kunnan vesi- ja viemärijohtoja.

Ursula Mansikka (vihr.) esitti Petri Inton (ps.) kannattamana pontta, jonka mukaan kunta tulisi asiassa vastaan ja selvittäisi Paanan kevyen liikenteen väylän valaistuksen toteuttamiseen erilaisia vaihtoehtoja. Mansikan mukaan asia on tärkeä kuntalaisten turvallisuuden, hyvinvoinnin, hyötyliikunnan, työ- ja koulumatkojen kannalta, väylän käyttöaste on suuri ja sen valaisemisen puolesta on tehty useita aloitteita.

– Ehdotan, että valaistukseen budjetoidaan rahaa ensi vuodeksi, ja suunnittelu aloitetaan jo nyt, Mansikka sanoi.

Asiasta käytiin keskustelua, mutta Mansikan ehdottama ponsi päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

Valtuuston käsiteltävänä oli myös lista vuosina 2016–2018 tehdyistä aloitteista, joita se ei ollut käsitellyt loppuun vuoden 2018 päättyessä. Mansikka esitti Pauli Myllyojan (vas.) kannattamana, että valtuustoaloitteiden lista palautetaan päivitettäväksi, jotta voidaan nähdä, mitä aloitteille on tapahtunut, miten ne ovat edenneet tai miksi ne eivät ole edenneet. Mansikan palautusehdotus tuli hyväksytyksi.

 

Valtuusto hyväksyi BDO Audiator oy:n kunnan vuosien 2019–2020 tilintarkastusyhteisöksi.

Valtuusto hyväksyi Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen muuttamisen. Sopimuksesta poistetaan kohta, jonka mukaan opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin kanssa ja sopimuksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan kokonaisuudessaan opiston jaettaviin menoihin. Syynä on, että Jokiläänin kansalaisopistoon on päätetty perustaa osa-aikaisen rehtorin virka

 

Lue myös: Rehtorin tehtävä Jokiläänin kansalaisopistossa kiinnostaa – Peräti 15 hakijaa

 

Valtuusto hyväksyi Humppilan kunnan mukaantulon seudullista rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi. Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat olivat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti kunnat ovat antaneet vuoden 2019 alusta alkaen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä sopimuksessa määriteltyjen muiden tehtävien hoidon Forssan kaupungille.

 

Luitko tämän: Viisi uutta vakanssia ja yli 300 000 euron lisäys toimintakuluihin – seudullinen rakennusvalvonta käynnistyi vuoden alussa

 

Kokouksen lopuksi Pauli Myllyoja käytti puheenvuoron, jossa hän puhui vanhusten ihmisarvoisen elämän turvaamisen puolesta. Hän totesi myös, ettei pyykkipalvelun kaltaisiin vanhusten palveluihin saa tulla heikennyksiä. FL

Näkoislehti

8.8.2020

Fingerpori

comic