Lounais-Häme Jokioinen

Jokioinen ryhtyy vahvistamaan lasten lukutaitoa – mukaan talkoisiin tarvitaan kodit, kirjastot ja neuvolakin

Koulut ja varhaiskasvatus mukaan Lukuliikkeeseen. Kirjasto, kodit ja neuvola mukaan yhteistyöhön.
Jokioisten Miinan koulun 1A -luokka on tempautunut kirjojen maailmaan opettaja Anna Lähderinteen opastuksella.

Jokioinen nostaa lukutaidon merkityksen tikun nokkaan. Koulutuslautakunta päätti korottaa sen painopisteeksi jo vauvavuosista lähtien.

– Hyvä lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lasten ja nuorten kiinnostus lukemista kohtaan on Jokioisissakin vähentynyt. Myös tasoerot hyvien ja vähemmän hyvien lukijoiden välillä ovat kasvaneet, toteaa sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää.

Jokioisten kunnan varhaiskasvatus ja perusopetus lähtee mukaan Lukukeskuksen Lukuliike-kampanjaan. Kunta pyrkii pitkäjänteisesti huolehtimaan siitä, että jokioislaisten lukutaito ei heikkene, vaan pikemminkin paranee tulevina vuosina.

– Lukutaidon ja erityisesti monilukutaidon merkitys kasvaa alati muuttuvassa maailmassa. Suomalaisten lukutaito heikkenee, kun sen pitäisi kohota. Lukutaidon merkitys kasvaa koko ajan.

Miinan koulun rehtori Juha Mäkelä sanoo, että lukemiseen innostamisen haaste on juuri kouluvuosina kova.

– Alkuopettajiemme mukaan varhaiskasvatuksesta tulee kouluun entistä enemmän lapsia, jotka osaavat jo lukea tai ainakin lukevat lyhyet sanat. Kiinnostus lukemiseen ei saisi hiipua, hän toteaa.

Mäkelän mukaan Jokioisilla on tehty töitä lukutaidon eteen jo aiemminkin. Alakoulu on ollut mukana lukemista edistävässä Suomen Kulttuurirahaston ja Kopioston yhteisessä Lukuklaani-hankkeessa, jonka koulun kirjasto on saanut lisälukemista.

– Kirjavinkkaus on ollut yksi toimiva ja Jokioisilla hyödynnetty keino, Sillanpää lisää.

Sillanpään näkemyksen mukaan lukutaidon ruokkimiseen on saatava mukaan laajempi tukijoukko kuin koulut.

– Lukemiseen opitaan kotona, joten siksi viestiä on vietävä myös vanhemmille. Yhteiset lukuhetket ja vanhempien esimerkki ovat todella tärkeitä. Kotien ja koulujen lisäksi tässä tarvitaan esimerkiksi varhaiskasvatusta, neuvolaa ja kirjastoa, Sillanpää toteaa.

Jokioinen perustaa laajan työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida lukutaidon kehittämistä kunnassa.

Lautakunta päätti, että kunnan varhaiskasvatus ja perusopetus osallistuvat kampanjaan ja että lukutaito huomioidaan painopistealueena myös vuosien 2018 talousarviossa ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelmissa. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

25.2.2020