Lounais-Häme

Jokioisilla liuta uusia valtuustoaloitteita

Jokioisten valtuuston keskiviikkoisessa kokouksessa valtuustoryhmät jättivät kolme uutta aloitetta. SDP:n valtuustoryhmä esittää aloitteessaan uhkakartoituksen ja kriisisuunnitelman tekemistä kuntaan.

Aloitteen mukaan kunnan työpisteiden uhat on kartoitettava ulkoisten uhkien osalta ja tarkastettava, että kriisisuunnitelmat ovat ajan tasalla. Aloitteessa mainitaan esimerkkinä Paanan koulu, jonka osalta pitäisi selvittää muun muassa se, onko koululle tehty poistumissuunnitelmaa ulkoisen uhan, kuten tunkeutujan varalle.

Vasemmistoliiton aloite koskee perhepäivähoitajien palkkauksen parantamista. Vasemmistoliitto ilmaisee huolensa perhepäivähoitajien tilanteesta, koska useampi pitkään työtä tehnyt on Jokioisilla irtisanoutunut. Aloitteessa todetaan, että perhepäivähoitajan tuntipalkaksi jää nykymallissa vain muutama euro.

Konkreettisena toimenpiteenä aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajille ryhdytään maksamaan palkkaa myös omien lasten hoitamisesta. Vasemmistoliitto muistuttaa, että jokainen perhepäivähoidossa oleva lapsi on pois kunnalle kalliimmasta hoitovaihtoehdosta, eli päiväkodista.

Vihreät esittää omassa aloitteessaan, että Jokioisille ryhdytään laatimaan seudullista osayleiskaavaa Tammelan osayleiskaavaan liittyen. Kaavoituksesta tavoitellaan seutukunnallisesti yhteneväistä ja kansallispuistoja tukevaa.

Kaavaprosessin tehtävänä olisi aloitteen mukaan laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka avulla voidaan tutkia Torronsuon ja sitä ympäröivän alueen maankäytön tarpeita alueen kehittämiseksi. Kaavoituksen tavoitteena olisi lisäksi turvata aluerajauksen alueella olevat valtakunnallisesti arvokkaat luonto- ja kyläalueet Sukulan kylä sekä Luodesuon alue sekä ohjata täydennysrakentamista. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti