Lounais-Häme

Jokioisten keskusta uudistaa kasvonsa uuden asemakaavan toteutuessa

Viime toukokuussa kunnanvaltuuston hyväksymän kaavan saatua lainvoimaisuuden Jokioisten keskustassa on käynnistymässä rakennusaalto, johon kunta osallistuu rakentamalla katuja ja yhteisiä alueita.

Yksi keskeisimmistä kehittäjistä on Osuuskauppa Hämeenmaa. Hämeenmaan kiinteistöjohtaja Ari Järvinen sanoo nykyisen S-marketin kaipaavan lisätilaa.

-Nykyiset tilat ovat matalat ja ahtaat. Laajennuksen myötä myös koko kiinteistön talotekniikka on käytävä lävitse. Myös kylmälaitteet on uudistettava jo EU:n uuden F-kaasuasetuksen myötä, Järvinen sanoo.

Järvinen toivoo, että asemakaava saisi lainvoimaisuuden mahdollisimman nopeasti, jolloin Hämeenmaa pääsee käynnistämään uudistuksen suunnittelun. Hämeenmaan S-market sijaitsee kiinteistöosakeyhtiössä, jossa on useita omistajia. Järvinen sanoo ratkaistavaksi tulevan myös sen, missä muodossa kiinteistöosakeyhtiö voisi toteuttaa uudistuksen. Toinen vaihtoehto on, että Hämeenmaa ottaa haltuunsa koko kiinteistöyhtiön ja toteuttaa uudistuksen kokonaan itse.

-Mikäli kaava saadaan lainvoimaiseksi pikaisesti, pidän mahdollisena, että uudistettu S-market olisi valmis vuonna 2020, Järvinen sanoo.

 

Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä sanoo Jokioisten keskustan ja torialueen uudistamisen olleen esillä jossakin muodossa niiden 17 vuoden ajan, jona hän on ollut kunnanjohtajana Jokioisilla.

-Uusi keskustan asemakaava antaa mahdollisuuden laajamittaiseen keskustan uudistamiseen, jota on esimerkiksi liikennejärjestelyjen osalta kaivattu jo pitkään. Uudistukseen varattavat määrärahat on otettava esille ensi vuoden talousarvion ja lähivuosien taloussuunnitelman yhteydessä, Määttä sanoo.

Uusi asemakaava mahdollistaa myös mittavaa uudisrakentamista niin asuin- kuin liiketiloille aivan kunnan keskustassa. Kunnan vastuulla on katujen ja yhteisten alueiden rakentaminen.

 

Kunnan on kyettävä toteuttamaan uudistusta samassa aikataulussa kuin yksityiset rakennushankkeet etenevät, Määttä huomauttaa.

-Kyllä Jokioisten kunta kykenee keskustan uudistamisen omalta osaltaan hoitamaan, Määttä vakuuttaa. Määttä sanoo, että mitään hintalappua hän ei kunnan vastattavaksi asemakaavan myötä tulevista töistä osaa vielä asettaa. Summat täsmentyvät suunnitelmien edetessä. Edessä on kuitenkin vuosia kestävä urakka.

Kaikkiaan keskustan uuden asemakaava-alueen laajuus on vajaat 29 hehtaaria. Kaavan laadinnan tavoitteisiin on kuulunut mm liikenneturvallisuuden parantaminen mahdollistamalla koulujen saattoliikenteen paremmat järjestelyt. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic