Lounais-Häme Jokioinen

Jokioisten kunnanhallitus ehdottaa: Kuuman koulu suljetaan, mitä miettivät lapset?

Valtuusto käsittelee kunnanhallituksen ehdotuksen syksyllä.
Jokioisten Kuuman koulun luokka täyttyi viime tammikuussa ääriään ja ovensuitaan myöden, kun sivistysjohtaja Jari Sillanpää esitteli ajatuksia kunnan tulevasta kouluverkosta. Kuva: Tapio Tuomela
Jokioisten Kuuman koulun luokka täyttyi viime tammikuussa ääriään ja ovensuitaan myöden, kun sivistysjohtaja Jari Sillanpää esitteli ajatuksia kunnan tulevasta kouluverkosta. Kuva: Tapio Tuomela

Jokioisten Kuuman koulun toimintaa esitetään lopetettavaksi ensi lukuvuoden päättyessä. Koulu suljettaisiin ensi keväänä ja oppilaat siirrettäisiin lukuvuonna 2020–21 Miinan ja Paanan kouluihin.

Kunnanhallitus päätyi esittämään nopeaa Kuuman koulun lakkautusta muutaman vuoden viiveen sijaan. Nopeaa ratkaisua puolsivat sekä ratkaisun taloudellinen tehokkuus että inhimillisyys. Koulun lakkauttamisen odottelu olisi haasteellista sekä oppilaille, huoltajille että henkilökunnalle, päätöksessä todettiin.

Kunnanhallitus ei ollut päätöksessä yksimielinen, vaan päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 5–3–1.

Äänestykseen johti Satu Nurmen (kesk.) esitys, jossa hän ehdotti, ettei Kuuman koulua suljettaisi vielä. Nurmi ei määritellyt mahdollista lakkauttamisajankohtaa mutta toivoi joustavuutta oppilaanotossa siten, että Kuuman alueen lapsia voitaisiin tulevaisuudessa sijoittaa Forssan ja Humppilan kouluihin, mikäli tämä lyhentäisi lasten koulumatkaa. Nurmen esitystä kannattivat Timo Heikkilä (kesk.) ja Ursula Mansikka (vihr.).

Alkuperäisen päätösesityksen puolella olivat Jukka Perälä (sd.), Martti Esala (kok.), Petri Lehtonen (vas.), Charlotte Nummenranta (vas.) ja Eija Sakkinen (sd.). Perälä, Esala ja Sakkinen olivat kokouksessa varajäseninä.

Tyhjää äänesti kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Lehtinen (kesk.).

Sivistysjohtaja Jari Sillanpää toivoo, että päätös Kuuman koulun lakkauttamisesta syntyisi valtuustossa hyvissä ajoin syksyllä, viimeistään lokakuussa.

– Silloin jäisi tarpeeksi aikaa kaikkien asioiden käytännönjärjestelyyn ja valmisteluun.

Mikäli kunnanvaltuusto ei järjestä ylimääräistä kokousta, kouluverkosta päätetään Sillanpään näkökulmasta vasta lokakuussa: seuraava valtuuston kokous on merkitty lokakuun puolelle, päivämäärälle 10.10.

Lue Forssan Lehden juttu vuodelta 2016: Jokioisten viimeinen kyläkoulu

Sillanpään mukaan vielä ei ole suunniteltu miten Kuuman oppilaat Miinalle ja Paanalle jaettaisiin. Kummallekin koululle perustettaisiin yksi uusi opetusryhmä.

Miinan koulussa opiskeli viime lukuvuonna 1.–4. ja 6.-luokan oppilaita ja Paanalla 5.–9.luokan oppilaita.

– Tällä ajatuksella on tarkoitus jatkaa, että kummassakin koulussa olisi vitosen ja tai kutosen ryhmiä. Ikäluokkien koko vaikuttaa jakautumiseen ja myös Kuuman oppilaiden huoltajia kuultaisiin tässä asiassa.

Sillanpää vakuuttaa, että Miinan koululle mahtuu nykyistä enemmän oppilaita.

– Toki joutuisimme tiivistämään tilojen käyttöä, mutta on siellä aiemminkin ollut enemmän oppilaita kuin nyt, hän huomauttaa.

Lue lisää: Näin Kuuman koulusta keskusteltiin vuoden 2019 tammikuussa.

Kuuman koulun oppilaiden huoltajille tehtiin kysely, jossa kartoitettiin heidän näkemyksiään kouluverkosta. Vastaajia oli yhteensä 37. Heistä puolet oli sitä mieltä, että Kuuman koulu suljettaisiin vuonna 2019–2020.

Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tällä valtuustokaudella ei tehdä päätöstä kouluverkosta tai sitä mieltä, että koulua ei saa sulkea lainkaan.

Noin 5 prosenttia vastanneista vanhemmista oli sitä mieltä, että tällä valtuustokaudella tulee tehdä päätös kouluverkon muutoksista ja vuodesta, jolloin oppilaat sijoitetaan Miinan ja Paanan kouluihin. Päätös koulun sulkemisesta ei saisi kuitenkaan ulottua vuotta 2022 pidemmälle.

Oppilaiden kuulemisesta kertynyt tieto antaa osviittaa siitä, miten muutos uuteen kouluun tulisi järjestää.

Kuulemisen ja lapsiarvioinnin johtopäätöksissä todetaan, että koulun vaihto koetaan pääasiassa mieluisaksi, mutta ryhmäytymistä ja koulun vaihtoa tulisi helpottaa. Yksi keino olisi se, että oppilaat saisivat hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua tietää miten uudet luokat muodostetaan ja ketkä kaikki ovat samalla luokalla.

Tarvetta on myös tutustumispäiville.

Koulun sisä- ja ulkovälituntitilojen tulee myös olla toimivia ja viihtyvyyttä lisääviä.

 

Kolmesta koulusta kahteen siirtymisen taustalla on syntyvyyden ja oppilasmäärien lasku. Samaan tahtiin laskee myös kunnan saama valtionosuus perusopetuksen järjestämiseen.

Kun tänä keväänä kunnassa oli vajaat 580 peruskoululaista, jo ensi keväänä heitä on 20 vähemmän. Lukuvuonna 2023–24 peruskoululaisten määrä laskee Jokioisilla ensi kertaa alle 500:n.

Viiden seuraavan vuoden aikana valtionosuus on pienenemässä noin 600 000 eurolla.

Opetustointa pohtineen työryhmän mukaan Kuuman koulu olisi oppilasmääränsä perusteella suhteellisen elinvoimainen ainakin muutamien seuraavien vuosien ajan.

Opetusryhmät ovat sen sijaan Kuumassa käymässä pieniksi, joten myös oppilaiden vertaisryhmät kutistuvat. Miinalla ja Paanalla taas osa opetusryhmistä muodostuisi melko suuriksi ilman kouluverkon rukkaamista.

Työryhmä on laskenut, että Kuuman oppilaiden siirtäminen Paanalle ja Miinalle tuntuisi lukuvuonna 2020–21 kunnan budjetissa noin 256 000–271 000 euron verran. Seuraavina vuosina säästöä tulisi noin 200 000–215 000 euroa vuodessa.

Kunnan koulukuljetuskustannukset ovat nyt noin 385 000 euroa vuodessa. Kuuman oppilaiden kuljettaminen kouluun kunnan keskustaan ei työryhmän mukaan nostaisi summaa kovinkaan paljon.

– Arvio on nollasta eurosta 15 000 euroon, koska tällä hetkellä suurin osa Kuuman oppilaista on jo koulukuljetuksen piirissä. FL

 

Korjattu 25.6.2019 klo 17:15

Korjattu Satu Nurmen sukunimi.

 

Kuuman oppilaita kuultiin

1.-2.-luokka

piirsi unelmiensa koulun. 8 piirsi Kuuman koulun, 4 liikuntahalleja ja 3 kiipeilytelineen. 2 toivoi kouluksi etsivätoimistoa ja 2 toivoi isompaa atk-luokkaa. Valokuvia otettiin 6: aiheina kiipeilyteline, jalkapallokaukalo, piha-alueen aita, oman luokan lukunurkkaus ja työskentely iPadilla.

3.-4.-luokka

kirjasi ylös oman koulun parhaita puolia. Niitä olivat oman luokan opettaja (6 vastausta), kaverit (3), vähän oppilaita (3) ja Kuuman koulu itsessään (3). Positiiviset koulun vaihdon vaikutukset: puhelimen vapaampi käyttö (4), enemmän kavereita (3), parempi oppimisympäristö, uudet tilat, liikuntasalit, välituntitilat, isommat luokat ja luokkakoot (2 kuhunkin).Negatiiviset: koulumatka pitenee (3), kiusaaminen, kavereiden menetys, luokkien ja kavereiden hajotus, mahdollinen muutto (yksittäismaininnat).

5.–6.-luokka

Positiiviset koulunvaihdon vaikutukset: uusia kavereita (8), sisävälitunnit (5), näkee kavereita (5), bussilla kouluun (3), uusia kouluaineita (3), iso koulu (2), lisäksi useita yksittäisiä vastauksia.Negatiivisia: koulupäivät ja bussimatka pitenevät (5), kouluaineissa pärjääminen stressaa (3), kaveriporukan vaihtuminen, koulumenestyksen lasku, luokkien muodostus, ulkonäköpaineet.

Uusimmat