Lounais-Häme Jokioinen

Jokioisten kunnanhallitus: "Emme puolla ympäristölupaa RasiSystem oy:lle Forssaan"

RasiSystem oy:n suunnittelema jätteen käsittely voisi tuoda pöly- ja meluhaittoja.
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä katsoo, että Envitech-alue olisi soveltuva paikka RasiSystemin suunnittelemalle jätteenkäsittelylle.

Jokioisten kunnanhallitus ei puolla ympäristöluvan myöntämistä RasiSystem oy:lle Forssan Lavossuontielle.

Forssan kaupungin ympäristölupalautakunta pyysi Jokioisten kunnalta lausuntoa RasiSystem oy:n jättämästä ympäristölupahakemuksesta.

Lausuntoa pyydettiin, koska suunniteltu toiminta saattaa aiheuttaa pöly- ja meluhaittaa sekä esteettistä haittaa Jokioisiin johtavan sisäänajotien välittömässä läheisyydessä. Pölystä voi olla haittaa myös ympäröivän alueen maataloustuotannolle.

Kunnanhallituksen mukaan toimintaa suunnitellaan alueelle, jossa on yleiskaavamerkintä teollisuusrakennusten korttelialueelle. Ympäristö asettaa tällöin toiminnalle erityisiä vaatimuksia, eikä ympäristölupahakemuksessa mainittu toiminta ole kaavamerkinnän mukaista.

Kunnanhallitus katsoo, että toiminta tulisikin ohjata alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu kyseisen kaltaiselle toiminnalle.

– Emme vastusta yritystoimintaa, mutta paikka on väärä. Lähellä sijaitseva Envitech-alue sopisi paremmin tämänkaltaiselle toiminnalle, Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä kommentoi.

RasiSystem oy:n tarkoituksena on aloittaa jätteen käsittely tontillaan Lavossuontiellä. Yhtiö aikoo vastaanottaa ja välivarastoida pilaantumatonta teollisuuden ylijäämäbetonia ja -tiiltä sekä hylkytuotteita, rakentamisessa ja purkamisessa syntyvää betoni- ja tiilijätettä sekä purkuasfalttia. Vuosittain jätettä kerääntyisi enintään 49 900 tonnia.

RasiSystem jalostaisi vastaanotettavan materiaalin maanrakennuksessa hyödyntämiskelpoisiksi murskeiksi. Tuotettua betonimursketta käytettäisiin myös alueen kenttärakenteiden vahvistamiseen, jotta siitä saataisiin varastointi- ja työskentelyalue. Kyseessä on uusi toiminta, jolla ei ole ympäristölupaa.

– Tontin naapureita on kuultu 700 metrin säteellä. Alueella on Jokioisten kunnalla maaomistusta: paljon pieniä metsäpalstoja, mutta ei tietääkseni rakennuksia. Yhtä lailla lausuntoa on pyydetty Forssan kaupungilta, koska alueella on yksityisiä yrityksiä ja maanomistajia, selventää Forssan kaupungin ympäristötarkastaja Henna Moisander. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

29.2.2020

Uusimmat