Lounais-Häme Jokioinen

Jokioisten kuntastrategiaa muovataan kauniista lauseista kohti kärkihankkeita ja toteuttamista

Kärkihankkeet valikoidaan Jokioisilla myöhemmin.
Jokioisten kuntastrategia puhuu yhteisöllisyyden puolesta.

Jokioisilla elämä virtaa, visioi Jokioisten uusi kuntastrategia. Kuntastrategian tavoitteena on parantaa kunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä varmistaa toimintavarma organisaatio.

Strategian keskeiset kärkitoimenpiteet on tarkoitus valikoida ja aikatauluttaa. Strategian taustalla on seudun elinvoimahanke.

Elinvoimaa ja kilpailukykyä on tarkoitus kohentaa kunnassa edistämällä vuorovaikutteisesti yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä tukemalla Luonnonvarakeskuksen kehittämistoimintaa kunnassa.

Markkinoinnilla on määrä lisätä kunnan houkuttavuutta ja tunnettavuutta yritys- ja asuinpaikkana. Markkinointivahvuuksiksi luetaan puhdas luonto, Loimijoki, lähiruoka, vapaa-ajan palvelut ja tapahtumat, joita tuodaan esiin myös sosiaalisessa mediassa.

Palvelut on tarkoitus turvata vähintään nykyisessä laajuudessa. Kunta pyrkii kehittämään yhteistyötä järjestöjen kanssa ja osallistamaan aikuisia, nuoria ja lapsia sekä jalkauttamaan myös luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kuntalaistapahtumiin.

Kestävä konsernitalous vaatii talouden systemaattista johtamista ja seurantaa sekä kustannustehokkuuden lisäämistä.

Toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on Jokioisilla määritelty avoimuus, tasapuolisuus ja usko tulevaisuuteen. Avoimuus viittaa läpinäkyvään ja keskustelevaan päätöksentekoon ja tiedottamiseen. Tasapuolisuus kohdistuu sekä eri kuntalaisiin että eri kylistä huolehtimiseen. Strategia painottaa vahvaa uskoa itsenäisenä kuntana sekä yhdessä tekemisen henkeä ja kannustavuutta.

Ympäristö ja ekologisuus on tarkoitus huomioida päätöksenteossa ja toiminnassa.

Jokioisten kunnanhallitus käsittelee kuntastrategiaa seuraavassa kokouksessaan. Strategia etenee sitten kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

– Strategiassa ei vielä ole nostettu esille strategista kärkeä, vaan enemmänkin asioita, joita pitäisi saada tehtyä ja joita pitäisi pystyä mittaamaan ja arvioimaan, arvioi kunnanjohtaja Jarmo Määttä.

– Strategian ehkä tärkein asia on, ettei se jää pelkäksi kauniiden lauseiden kokoelmaksi, vaan myös seurataan, pystytäänkö ne toteuttamaan. FL

Uusimmat

Näkoislehti

30.9.2020

Fingerpori

comic