Lounais-Häme

Jokioisten Tietotalolle halutaan uusi elämä - valtuusto puhkesi keskustelemaan

Kysymys Jokioisten Tietotalon kohtalosta herätti valtuustossa odotetusti vilkkaan keskustelun. Valtuutettuja hämmensi erityisesti esityslistan kohta jossa puhuttiin Tietotalon suunnittelusta majoitustiloiksi. Esityslistan mukaan kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että tämän vuoden talousarvioon lisätään 20 000 euron lisämääräraha tietotalon majoituskäytön kehittämistä varten.

Vaikka kunnanjohtaja Jarmo Määttä totesi alustuspuheenvuorossaan, että tarkoitus on suunnitella Tietotalon käyttöä yleisesti, tämä ei monia valtuutettuja vakuuttanut. Petri Into (ps.) ihmettelikin päätöskohdan epäselvyyttä. Martti Esala (kok.) totesi, että kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden on seurattava, mikä tarve majoitustiloille on ja miettävä sen kannattavuutta.

Lopulta Janne Roininen (sd.) kyllästyi vellomiseen majoitustiloista ja ehdotti Ursula Mansikan (vihr.) kannattamana, että päätöskohdasta poistetaan majoituskäyttö kokonaan.

-Pöytäkirjaan merkittynä tämä käyttötarkoitus on sitova. Siksi se olisi hyvä poistaa, Roininen huomautti.

Lopulta majoituskäyttöä koskeva osa päätösehdotuksesta poistettiin.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti Pauli Myllyojan (vas.) suulla ponnen, että suunnittelun yhteydessä on tehtävä kustannusten vaikutusten arviointi ja arvioitava samalla kustannusten ja toiminnan tuloksellisuutta. Myös kyseinen ponsi liitettiin päätökseen.

-Kannattaa ottaa huomioon myös mahdollisuus, että tarvittaessa kunta voisi luopua Tietotalosta ja myydä sen uudelle omistajalle, Myllyoja sanoi.

Esala toi julki toivomuksen, että Tietotalossa pitää olla jatkossa myös ravintola. Esalan mukaan Luken työtenkijöillä ja keskuksella itsellään on suuri tarve ravintolapalveluille Tietotalossa.

-Ravintola on talon sydän. Jos ei ole ravintolaa, ei ole juhliakaan.

Pauli Marttila (kesk.) liittyi ravintolan puolestapuhujien kollegioon. Pauli Myllyoja tulkitsi, että oikeistolaiset valtuutetut haluavat vastuuttaa kuntaa ravintolatoiminnoista.

-Myllyojalla on taipumus ymmärtää väärin ehdotuksiani. En suinkaan tarkoita, että kunnan tehtävä on ylläpitää ravintolaa. Kunnan pitää kuitenkin järjestää mahdollisuus yritystoiminnan harjoittamiseen esimerkiksi tilojen hinnoittelulla, Esala vastasi Myllyojalle.

Janne Roininen ehdotti myös, että valtuusto päättää perustaa laaja-alaisen työryhmän suunnittelua varten ja että tilojen käytöstä laaditaan toteutussuunnitelma. Useat valtuutetut kannattivat ehdotusta ja tämäkin lisättiin myös päätökseen.

Lopulta Tietotaloa koskeva pykälä hyväksyttiin yksimielisesti muutamin lisäyksin.

 

Myös Vihreiden valtuustoaloitteeseen liittyvä kohta lapsivaikutusten arvioinnista herätti kiivasta keskustelua. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että lava-arviointia ei oteta käyttöön.

Marjo Ramstadius (vihr.) ehdotti Mansikan kannattamana, että vaikutusten arviointi otetaan uudelleen käyttöön.

-Nykyään lapsivaikutusten arviointi on tärkeä arvo ja sen luomat vaikutusmahdollisuudet lasten ja nuorten tulevaisuuteen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vastuullinen päätöksenteko vaatii arvioinnin tuekseen ja tätä tukee myös seudullinen hyvinvointisuunnitelma, Ramstadius listasi.

Koska kyseessä oli kannatettu muutosehdotus, järjestettiin äänestys. Lopulta Ramstadiuksen muutosehdotus kaatoi kaupunginhallituksen ehdotuksen äänin 18–9. Aloitteen käsittely lapsivaikutusten arvioinnista menee siis uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös Santakangas-kiinteistön myymisen, Jokioisten keskustan asemakaavamuutoksen ja Toivola-Anttila -asemakaava-alueen 1. vaiheen rakentamisen. Lisäksi valtuusto hyväksyi kahden luottamushenkilön eroanomukset ja valitsi kyseisiin tehtäviin uudet edustajat.

Vilkasta keskustelua sisältänyt kokous kesti vajaan tunnin. FL

 

 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic