Lounais-Häme

Jonotusaika leikkauksiin saattaa lyhentyä puolesta vuodesta jopa kuukauteen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri aikoo lyhentää leikkauksiin pääsyn odotusaikaa.

Hoitotakuun mahdollistamien puolen vuoden odotusaikojen sijaan tavoitteeksi on asetettu 30 päivään mediaaniraja niin hoitoon pääsyn ensikontaktiin kuin keskeisimpiin leikkauksiin.

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen pitää hoitotakuun sallimaa kuuden kuukauden odotusaikaa liian pitkänä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä odotusajat ovat jo selvästi lyhyempiä.

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ensimmäinen reaaliaikaisen seurantamittarin käyttäjä. Potilaat pääsevät seuraamaan odotusaikoja sairaanhoitopiirin verkkosivuilla. Uusi eOdotus-jonomittari näyttää ne reaaliajassa. Mittari on kehitetty yhteistyössä hämeenlinnalaisen yrityksen kanssa.

KHSHP:n eOdotus-mittari vilkkuu liikennevalon tapaan vihreänä, jos mediaaniajan tavoite täyttyy ja keltaisena sen jälkeen aina kolmen kuukauden rajaan asti. Jos kolmen kuukauden raja ylittyy, mittari muuttuu punaiseksi. Mittarinäkymiä hoitoon pääsyn ensikontaktin ja leikkaustoimenpiteiden välillä voi vaihtaa reunojen nuolipainikkeista.

Mediaaniodotusaika tarkoittaa jonon keskimmäisen potilaan odotusaikaa, eikä sitä pidä sekoittaa keskiarvoon. Leikkaustoimenpiteissä myös potilaan henkilökohtainen terveydentila usein vaikuttaa siihen, milloin toimenpide voidaan toteuttaa.

 

-Monet pääsevät hoitoon mediaaniaikaa nopeammin ja toisaalta usein leikkaukseen pääsyä saattaa hidastaa esimerkiksi se, että potilaan terveydentilassa on muuta hoidettavaa ennen operaatiota. Olemme pyrkineet huomioimaan esimerkiksi ripeän hammashoidon prosesseissamme ja siitä on saatu erinomaisia tuloksia, Hannu Juvonen kiittää. FL

 

 

 

 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic