Lounais-Häme

Joulupukki kävi Tammelassa

Vaikka Tammelan kunta uskoo virallisesti joulupukkiin, ei kunnan taloutta ja tulevaisuutta olla rakentamassa toiveiden varaan.

Kunnanjohtaja Kalle Larsson sanoo käsillä olevan sote-uudistuksen, valtionosuuksien leikkausten ja verotulojen kehityksen myötä haastavat ajat.

-Vaikka edessä ovat pirulliset ajat, Tammela ei ole missään nimessä mikään kriisikunta.

Esitys ensi vuoden talousarvioksi on alijäämäinen vajaalla 351000 eurolla huolimatta tuloveron korotuksesta 0,75 prosenttiyksiköllä. Se ei ole hyvä asia, Larsson sanoo.

Sote-uudistus tulee vaikuttamaan kunnan rahoitustilanteeseen kielteisesti. Kunnan taloudellinen liikkumavara tulee supistumaan 12,3 prosentin verokattoineen. Kun kunnat päättävät vuoden päästä tuloveroprosenteistaan, sen myötä kädet sidotaan veroratkaisussa myös vuosille 2019 ja 2020 sekä 2021.

Lähivuosina on luvassa lisää valtionosuuksien leikkauksia. Ensi vuonna valtionosuudet vähenevät peräti 747000 eurolla tämän vuoden valtionosuuksien verrattaessa. Vuonna 2015 uudistettu valtionosuusjärjestelmä painottaa aiempaa enemmän lapsia ja nuoria. Tämä painotus ei ole Larssonin mukaan Tammelalle suosiollinen kunnan ikärakenteen takia.

-Meitä kurmuutetaan valtionosuuksien leikkauksilla. Tarvitsemme nyt pitkäjänteistä taloussuunnittelua ja päätöksentekoa, Larsson sanoo.

Haasteisiin vastaamiseksi ja elinvoimapolitiikan ja koko palveluverkon uudistamiseksi Larsson kutsuu kuntapäättäjien lisäksi muutostyöhön myös aktiivisten kylien edustajat.

Tähän tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua.

Ensi alkuvuoden suuri päätös on todennäköisesti helmikuussa kunnanvaltuustossa tehtävä kouluverkkopäätös.

Larsson korostaa, että ensi vuoden talousarvioesitykseen on varattu rahat nykyisen kouluverkon pyörittämiseen. Näin kouluverkkopäätöksen vaikutukset budjettitasolla näkyisivät vasta vuoden 2018 talousarviossa.

Larsson pitää myös tärkeänä sitä, ettei lapsia siirretä mihinkään keskelle koulurakennustyömaita vaan siirrot tullaan tekemään hallitusti.

Malli palvelurakenteen uudistamiseen Tammelassa voidaan hakea varhaiskasvatuksessa tehdystä palveluverkon tiivistämisestä.

Sen myötä toimialueen nettomenoja on voitu vähentää ensi vuonna 191000 euroa, joka merkitsee 5,5 prosentin vähennystä menoissa.

Ensi vuonna peruskoulutuksen ja muun koulutuksen palvelualueella menot ovat kasvussa yli 100000 eurolla.

Larsson on kokonaisuutena tyytyväinen ensi vuoden talousarvioesityksen budjettikuriin. Ensi vuoden toimintamenoiksi esitetään vajaat 39 miljoonaa euroa. Summa on vain 0,1 prosenttia suurempi kuin tämän vuoden talousarvion toimintamenot.

-Peruslähtökohta on se, että palveluverkko on sopeutettava tulopohjaan. Meidän on lisättävä myös tuottavuutta, Larsson sanoo.

Lainakanta on nousemassa mittavan investointiohjelman myötä tämän vuoden 9,5 miljoonasta eurosta ensi vuonna 10,7 miljoonaan.

Vuonna 2019 lainakanta on nousemassa jo 18,4 miljoonaan euroon. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic