JSN linjasi ensi kertaa uutisautomatiikasta - "tämä aihe tulee varmasti näkymään tulevina vuosina useasti"

Helsinki
23.11.2018, 16:24

Kotimaa

Julkisen sanan neuvosto JSN on tehnyt ensimmäisen uutisautomatiikkaan liittyvän päätöksensä.
Päätökseen sisältyi linjaus siitä, miten tiedotusvälineet voivat julkaista toimituksellisena aineistona tietopalveluja, jotka päivittyvät toimitukseen ulkopuolisista lähteistä ja ilman toimituksen etukäteistä käsittelyä.
– Neuvosto linjasi nyt ensimmäistä kertaa uutisautomatiikkaan liittyviä asioita. Tämä aihe tulee varmasti näkymään neuvostossa tulevina vuosina useasti, JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström totesi.
Päätös liittyi Kauppalehdestä tehtyyn kanteluun, josta JSN antoi vapauttavan päätöksen.
Lehdestä tehty kantelu koski Meidänklinikka Oy:n tietoja lehden yritystietosivuilla. Kantelun mukaan sivuilla oli virhe, kun siellä väitettiin, että yhtiö olisi aktiivinen, vaikka se oli poistettu kaupparekisteristä tämän vuoden tammikuussa.
Kantelun mukaan kantelija pyysi Kauppalehteä korjaamaan virheellisen tiedon kolmesti. Kauppalehdestä vastattiin hänelle vasta toukokuussa ja kerrottiin, että tietojen muutokset tulee tehdä alkuperäisrekisteriin, jotta ne päivittyvät lehden sivuille.
”Sivuseikka kyseenalaisessa historiassa”
Kauppalehden vastaavan päätoimittajan Arno Ahosniemen mukaan se, että sivulla todettiin yhtiön olevan aktiivinen, johtuu siitä, että sivuille kerätään tietoa useista viranomaislähteistä. Hänen mukaansa ei myöskään ollut yksiselitteistä, voitiinko yrityksen tulkita olevan aktiivinen vai lakannut, vaan asia oli tulkinnanvarainen.
– Meidänklinikka Oy:n mainitseminen Yrityshaku-palvelussa aktiiviseksi ei ole olennainen asiavirhe vaan pikemminkin sivuseikka yhtiön kyseenalaisessa historiassa, Ahosniemi totesi vastauksessaan JSN:lle.
Päätoimittajan mukaan kantelijan pyytämät muutokset on nyt päivitetty tietokantaan.

JSN: Ei rikkonut journalistista päätösvaltaa

JSN:n mukaan Kauppalehti ei luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille kehottaessaan kantelijaa tekemään korjauspyynnön myös tiedon alkuperäislähteelle.
JSN myös totesi, että lehden yritystietosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siellä todettiin, että yritys oli yritys- ja yhteistietojärjestelmän mukaan ”aktiivinen”, vaikka se oli poistettu kaupparekisteristä.
Mikäli kyseessä olisi ollut olennainen asiavirhe, korjaustoimet olisivat kuitenkin olleet Journalistin ohjeiden näkökulmasta liian hitaita.

http://www.jsn.fi/paatokset/6887-sl-18/

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic