Lounais-Häme

Kaatopaikan sulkeminen alkamassa

Lemminkäinen Infra on käynnistämässä mittavaa urakkaa Viksbergin kaatopaikan sulkemiseksi. Lemminkäisen työpäällikkö Mikko Moilanen sanoo, että työt on tarkoitus aloittaa ensi kuun alussa, jota ennen tehdään valmistelevia töitä.

-Työmaalle ei ilmesty suurta joukkoa maansiirtokoneita heti aluksi vaan työt aloitetaan muuttamien koneiden voimin, jotta nähtäisiin miten massat toimivat.

Urakassa maamassoja kootaan 19 hehtaarin alueelta 14 hehtaarin laajuiseen 12,5 metriä korkeaan kekoon, joka peitetään bentoniittimatolla. Sen alle päälle tulee vielä noin metrin paksuinen maakerros, jolle istutetaan laaja nurmikenttä ilman puita, joka estää eroosion alueella.

Urakan kokonaishinta on vajaat neljä miljoonaa euroa ja sen pitäisi valmistua vuoden 2019 marraskuun loppuun mennessä.

Urakan ensimmäisessä vaiheessa kaatopaikka-alueelle rakennetaan huoltotie.

Forssan kaupungin kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu sanoo, että suunnitelmiin kuuluu alueella syntyvien kaasujen hyödyntäminen.

-Vaihtoehtoja on kaksi. Kaasut voidaan suodattaa turve- tai hakekerrokseen, joka vaihdetaan säännöllisesti tai kaasut poltetaan soihdussa.

Vaihtoehdot selviävät kun saadaan selvitettyä kuinka paljon metaania ja muita kasvihuonekaasuja alueelta purkautuu. Kaasujen koepumppaukset voidaan tehdä vuonna 2019, kun maansiirtotyöt on saatu valmiiksi. Kaasujen joukossa voi olla myös rikkikaasuja.

Tiensuu sanoo, että pääosa kaatopaikan massoista on yhdyskuntajätettä.

Viksbergin kaatopaikka suljettiin 1990-luvun puolessa välissä. Yhdyskuntajätteiden lisäksi laskelmien mukaan kymmenen prosenttia kaatopaikalla olevista massoista on betonijakeita ja yli 40 prosenttia paikalle ajettuja maamassoja.

Viksbergistä ei tulla kuljettamaan maamassoja muualle vaan kaatopaikan maamassat tullaan kapseloimaan bentoniittimaton alle. Keon sisältä vuotavat vedet tullaan johtamaan kaupungin jätevesijärjestelmään.

-Urakan aikana Lemminkäiselle maksetaan vajaan neljän miljoonan euron urakkasumma pienissä erissä töiden etenemisen mukaan, Tiensuu kertoo.

Urakan haittoihin kuuluu Tiensuun mukaan liikenteen lisääntyminen Loimalammintiellä. Mitään rekkarallia ei ole luvassa, koska maamassoja ei kuljeteta alueelta muualle.

Tiensuun mukaan on varauduttava myös mahdollisiin hajuhaittoihin. Tästä syystä jätepenkkoja ei tulla avaamaan kerralla laajalta alueelta. Myös työmaa-alueen vesitilannetta seurataan.

Tiensuun mukaan on vältettävä tilanne, jossa jätevesiä pääsisi läheiseen Loimijokeen. Kovat sateet voivat muodostaa ongelman. Niihin varaudutaan kyllä työaikaisilla sadevesijärjestelyillä.

Työn etenemisessä tullaan huomioimaan myös sääolosuhteet, jotka ovat ratkaisevassa asemassa työkoneiden kantavuutta tarkasteltaessa.

Kaupunki ei ole varautunut aikanaan Viksbergin sulkemiseen kustannuksiin ja se joudutaan rahoittamaan nyt talousarvion kautta. Sulkemista ei voi pitää minään investointina vaan urakkana, joka pitää vain nyt tehdä. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti