Lounais-Häme

Kaatopaikan sulkemisurakka sujuu Forssassa

Lemminkäinen Infran viime syksynä aloittama urakka Viksbergissä entisen kaatopaikan sulkemiseksi on sujunut suunnitellusti ja ilman yllätyksiä Forssassa.
Lemminkäisen rakennuspäällikkö Janne Immonen sanoo sään pysyneen riittävän kylmänä työkoneiden kantavuuden säilyttämisessä työmaalla. 
– Talvi on ollut töiden kannalta hyvä. Teemme nyt täysillä töitä ja olemme jopa edellä aikataulusta. Teemme työtä etupainoisesti. Massat peitettävän alueen ulkopuolelta olemme saamassa kaivettua täyttöalueelle, Immonen sanoo.
Maamassojen maisemointi tulee jatkumaan 15 hehtaarin suuruisella alueella myös ensi kesänä. Urakan pitäisi valmistua vuonna 2019. Kaikkiaan massoja kootaan alueelta noin 19 hehtaarilta.
Maamassat tulevat myös painumaan, mihin on varattava myös aikaa.
Työmaalla on kasattu jätteitä ja maamassoja kaikkiaan noin kymmenen metrin korkeuteen ympäristöstään kohoavaan kekoon, jonka lävitse tulee kulkemaan huoltotie. 
Immonen sanoo, että huoltotie on valmistumassa ja sen kantavuuden varmistamiseksi sen perusteisiin on ajettu louhetta massanvaihdon lisäksi.
Parhaillaan alueella työskentelee noin 15 työkonetta puskutraktoreista kaivinkoneisiin ja dumppereihin.
Immonen sanoo, että jätteiden siirron yhteydessä ei ole törmätty ongelmajätteisiin. Viskbergin kaatopaikka oli käytössä vuosina 1968-1996, jolloin alueelle ajettiin pääosin yhdyskuntajätteitä yli neljä miljoonaa kuutiometriä. 
Forssassa kaatopaikan sulkemista suunniteltiin pitkään ennen kuin sulkemisluvat saatiin kuntoon.
Ensimmäisen sulkemissuunnitelman kaupunki toimitti Hämeen ympäristökeskukseen jo vuonna 2002, Suunnitelmia päivitettiin kahteen otteeseen vuosina 2006 ja 2009. 
Täyttöalue tullaan peittämään aikanaan 15 hehtaarin suuruisella bentoniitti- ja salaojamatolla, jonka päälle tulee vielä metrin paksuinen maakerros, jolle istutetaan massoja sitova emulsionurmi. Kallistukset ovat jätekummulla niin loivat, ettei sade tule huuhtelemaan nurmea pois paikaltaan. Metsittymisen estämiseksi alueen hoidossa on jatkossa nähtävä melkoisesti vaivaa.
Immonen sanoo, että bentoniittimaton säilymisen takia alueelle ei voida istuttaa puita tai rakentaa mitään perustuksia, vaan maisemallisesti alue säilyy avarana.
Immonen korostaa, että alueelta ei viedä massoja muualle, vaan kaikki siirrettävät massat jäävät alueelle. Louhetta ja muita materiaaleja alueelle ajetaan esimerkiksi huoltoteiden perustuksiin kantavuuden takaamiseksi.
Suunnitelmiin kuuluu myös alueella syntyvien kaasujen hyödyntäminen. Kaasujen koepumppauksiin päästää vuonna 2019, kun urakka alkaa valmistua.
Metaanin ja kasvihuonekaasujen lisäksi alueelta voi päästä ilmaan rikkiyhdisteitä.
Keon sisältä tihkuvat vedet tullaan johtamaan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen jätevesipuhdistamoon. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti