Lounais-Häme

Kaatuneitten Omaisten Liitto: sotaorpojen kuntoutuksen tarve kirjattava lakiin ja valtion talousarvioon

Kaatuneitten Omaisten Liitto haluaa turvata sotaorpojen pääsyn kuntoutukseen.

Liitto esittää, että sotaorpojen kuntoutustarve tulisi kirjata lakiin ja kuntoutuksen vaatima rahoitus sisällyttää valtion talousarvioon.

-Aikanaan sodassa vallitsi ”aseveljeä ei jätetä” -henki. On aika toimia niin, ettei heidän lapsiaan jätetä, Liitosta todetaan.

Sotaorpojen kuntoutukseen pitäisi varata vähintään samansuuruinen summa kuin sodissa palvelleiden kuntouttamiseen, Kaatuneitten Omaisten Liitto ehdottaa. Vuonna 2018 tämä summa oli 3,5 miljoonaa euroa.

Sotaorpoja on Suomessa tällä hetkellä runsaat 16 100, ja heidän keski-ikänsä on 80 vuotta. Liitosta arvioidaan, että heikoimmassa asemassa olevia, kuntoutusta tarvitsevia sotaorpoja on heistä noin 10–20 prosenttia.

Kaatuneitten Omaisten Liitto muistuttaa, että sotaorvot ovat usein kärsineet henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti jo lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Suuri osa heistä jäi lapsuudessaan vaille yhteiskunnan riittävää tukea. Moni joutui raskaisiin töihin tai ottamaan aikuisen roolin perheessä, moni koki syrjintää. Sotaorpojen työhuolto rajoitettiin ammattiopetukseen. Muu koulutus oli mahdollista ainoastaan poikkeustapauksissa.

Kaatuneitten Omaisten Liitto vetoaakin päättäjiin, että sosiaali- ja terveyspoliittista lainsäädäntöä uudistetaan niin, että se turvaa sotaorpojen vanhuuden mahdollisimman hyvin.

1945 perustettu Kaatuneitten Omaisten Liitto ry on valtakunnallinen keskusjärjestö, johon kuuluu noin 11.000 henkilöjäsentä, jotka ovat sotaleskiä, sotaorpoja ja muita kaatuneitten omaisia. Liitto pyrkii edistämään kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja tukemaan jäsentensä virkistys- ja kuntoutustoimintaa sekä vaalii sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic