Lounais-Häme

Kaavalla pontta kerrostalon rakentamiseen

Rakennusliike Laaksokunnas aikoo rakentaa Tammelan keskustaan Matintien alkuun nelikerroksisen kerrostalon, jonka kerrosala on liki 1400 neliötä ja asuinhuoneistoja lähemmäs 20.

Hanke sai ympäristölautakunnan myöntämän poikkeamisluvan, mutta päätöksestä valittivat Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen sekä naapuritontin asunto-osakeyhtiö että Hämeen ely-keskus.

Taloyhtiö vastustaa mm. uuden kerrostalon korkeutta ja tyyliä. Ely-keskus katsoi rakennusoikeuden kaksinkertaistamisen nykykaavasta niin suureksi, että muutos pitäisi tutkia asemakaavamuutoksella.

 

Tammelan kunnanhallitus päätti aloittaa kyseisen korttelin 257 tonttien 5 ja 10 sekä niiden välisen kevyen liikenteen väylän asemakaavamuutostyön ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Kunnanhallitus asettaa yleisesti nähtäville 14 päiväksi myös alueen asemakaavaluonnoksen.

Kunta pyytää suunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta viranomaislausunnot.

 

Asemakaavamuutos voisi nopeimmillaan tulla voimaan jo syksyn aikana. Tammelan tekninen johtaja Hannu Jalava epäilee, että kaava tuottaa valituksia.

-Epäilen, että sitä haettua viittä kerrosta ei siihen haluta. Se tarkoittaa sitä, että prosessi venyy.

Naapurikerrostalo, asunto-osakeyhtiö Tammelan Kallela, on moittinut suunniteltua rakennusmassaa, rakennuksen sijoittamista tontin reunaan ja autopaikkamäärää. Lisäksi kaikki kulku rakennettavalle tontille pitää naapuritalon mukaan ohjata pääväylän eli Matintien kautta eikä talojen välistä kevyen liikenteen väylää, Tammelankujaa, saa ainakaan leventää naapurin tontille.

-Odotamme kommentteja. Sitten katsotaan, kuinka leveäksi väylä muotoutuu. Asiat ratkaistaan kaavassa, Jalava sanoo.

Tonteille voi ajaa autolla tonttien välistä kevyen liikenteen väylää pitkin.

Kaavaluonnoksessa uudelle kerrostalolle eli tontille 5 ajo ohjataan pääasiassa Matintieltä, mutta tontin on myös mahdollista käyttää Tammelankujaa kuten kujan varren muidenkin tonttien.

 

Ympäristölautakunta myönsi helmikuussa rakennusliikkeelle tämän hakeman poikkeamisluvan neljä/viisikerroksiselle asuinkerrostalolle tontille 5, koska viereisellä tontilla 10 oli saman kaavamerkinnän alla jo 1970-luvulla rakennettu kolme/neljäkerroksinen asuinkerrostalo ja alue soveltuu muutenkin kerrostalorakentamiseen.

Poikkeaminen koski sekä rakennusoikeuden että kerrosluvun ylitystä. Nykyinen asemakaava sallii vain kaksikerroksisen ja 700-neliöisen asuinliikerakennuksen rakentamisen.

Kerrostaloja on alueelle rakennettu vanhan asema-kaavan aikaan, jolloin rakennusoikeutta sai 1300 neliötä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic