Lounais-Häme

Kahdelletoista hankkeelle lähes kaksi miljoonaa euroa rahoitusta

Hämeen ammattikorkeakoulu vetää rahoitettavista hankkeista seitsemää, joiden yhteenlaskettu rahoitus on 1 338 952 euroa.
Hämeen ammattikorkeakoulu vetää rahoitettavista hankkeista seitsemää. Kuva: Lassi Puhtimäki
Hämeen ammattikorkeakoulu vetää rahoitettavista hankkeista seitsemää. Kuva: Lassi Puhtimäki

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi rahoitettavaksi kaksitoista hanketta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeita rahoitetaan yhteensä 1 953 675 eurolla.

– Nyt rahoitettavat hankkeet toteuttavat hyvin maakuntaohjelman ja maakunnan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita, erityisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä, bio- ja kiertotaloutta. Myös muiden älykkään erikoistumisen strategian kärkien alle rahoitettiin hankkeita, kertoo maakunnan kehittämisjohtaja Marko Mälly.

Hämeen ammattikorkeakoulu vetää rahoitettavista hankkeista seitsemää, joiden yhteenlaskettu rahoitus on 1 338 952 euroa. Näistä hankkeista LUO Net GOES International saa rahoitusta 369 787 euroa. Siinä vahvistetaan biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa.

Western Lakeland Kanta-Häme saa 269 276 euroa. Hankkeessa kehitetään pk-yritysten liiketoimintaa, vahvistetaan Tavastia-brändiä ja jatkokehitetään Gotavastia.fi-verkkosivuja. Hanke koordinoi Visit Finlandin Western Lakeland -toimintaa Hämeessä ja edistää vastuullista matkailua.

5G START -hanke saa rahoitusta 157 500 euroa. Hanke aloittaa 5G:n hyödyntämiseen liittyvän kehitys- ja tutkimustyön maakunnan elinkeinojen tukemiseksi.

VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet -hanke saa 111 750 euroa. Siinä tuotetaan ja jalkautetaan uutta tietoa yritysten mahdollisuuksista hyödyntää pelimoottoriteknologiaa omassa tuotannossaan ja toiminnassaan.

Yhteistyörobotit – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeeseen myönnettiin 165 828 euroa. Tavoitteena on tukea Hämeen maakunnan teknologiateollisuuden yritysten kilpailukykyä edistämällä yhteistyörobotiikan käyttöönottoa, yritysten tuotantomenetelmien kehittämistä ja kokeilu- ja innovaatiotoiminnan lisääntymistä.

Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä saa 154 589 euroa. Hankkeessa yhdistetään hevosmatkailu osaksi alueen luontoaktiviteetteja ja ruoka- ja matkailupalveluja yrittäjien välisiä verkostoja, yhteistyötä ja markkinointia lisäämällä.

Häme Design Factory saa 110 222 euroa. Tavoitteena on rakentaa maakuntaan innovaatioalusta, jonka toimintoja tulee saataville Hämeenlinnaan, Riihimäelle ja Forssaan. Tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulun ja alueellisten pk-yritysten yhteistyötä mahdollistaen näin yritysten kasvua.

Forssan Yrityskehitys oy:n FRUSH – Järkivihreä toimintamalli saa rahoitusta 130 690 euroa. Hankkeella mahdollistetaan FRUSH-tapahtuman toteutuminen myös tulevina vuosina ja täytetään sille asetettu kansainvälistymisen tavoite.

Green Net Finland ry:n Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY) saa 38 545 euroa. Hankkeessa kehitetään kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta liiketoimintaa.

Linnan Kehitys oy:n maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli saa 90 298 euroa. Tavoitteena on luoda palvelumuotoilua hyödyntäen yhtenäinen palvelukonsepti maakunnan yritysten kansainvälistymisen tueksi ja yhtenäiset toimintatavat Team Finland Häme -verkoston kanssa.

Teknologiakeskus TechVilla oy:n WIMMA – We Master the IoT saa rahoitusta 28 000 euroa. Hankkeen päätavoite on rohkaista pk-yrityksiä ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja liiketoimintansa eri osa-alueilla sekä parantaa yritysten digitaalisuuteen liittyviä kyvykkyyksiä.

Helsingin yliopiston hanke Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi saa rahoitusta 227 190 euroa. Tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa vesistöön kulkeutuvien jätevesien, valumavesien ja käyttöveden mikrobiologisista riskeistä ja riskienhallinnasta ja erityisesti vesien mikrobiologiseen puhdistamiseen käytettävistä ratkaisuista. FL

Uusimmat

Näkoislehti

6.8.2020

Fingerpori

comic