Lounais-Häme Forssan seutu

Kaivosyhtiön tutkijat Forssan seudulla kullan ja litiumin perässä – Sunstone Metalsin suomalaiset tytäryhtiöt tiivistävät etsintäalueitaan

Sunstone Metalsin suomalaiset tytäryhtiöt tiivistävät etsintäalueitaan Forssan seudulla.
Satulinmäen alueella Someron, Tammelan ja Jokioisten raja-alueella on tehty viime vuosina kullanetsinnän maastomittauksia. Edellistalvena mittausavustaja Kai Nätynki Geofconista oli tekemässä geofysikaalista maastomittausta. Kuva: Seppo Pessinen

Satulinmäen ja Riukan kultaesiintymän sekä Kietyönmäen litiumesiintymän tutkimukset jatkuvat Jokioisten ja Tammelan suunnassa liki Someron rajaa, jos tai kun Tukes myöntää haetut malminetsintäluvat.

Australialaisen kaivosyhtiön Sunstone Metalsin suomalaiset tytäryhtiöt Kultatie oy ja Litiumlöydös oy hakevat tutkimuksilleen jatkoaikaa kevättalveen 2022 asti, sillä kyseisten alueiden vanhat valtaukset ovat juuri umpeutuneet tai umpeutumassa.

Kultatien hakemus koskee kaikkiaan 422 hehtaarin aluetta Jokioisilla, Somerolla ja Tammelassa, mutta sen tärkeimmät kultaesiintymät sijaitsevat alueen ääripäissä, Satulinmäen ja Riukan alueilla. Kullan lisäksi haussa on kuparia, sinkkiä ja litiumia.

Litiumlöydöksen hakemusalue kattaa 160 hehtaaria Riukan alueen eteläpuolella. Etsintä painottuu litiumiin Kietyönmäen suunnassa Torrolla.

– Kaivoskehityskohteitahan ne eivät ole tällä hetkellä. Ne ovat etsintäkohteita muiden etsintäkohteiden joukossa sillä alueella, tosin lupaavimmat ja sikäli pisimmälle tutkitut, arvioi konsultoiva geologi Markku Iljina.

Hän muistuttaa, että malminetsinnän aikajänteet ovat hyvin pitkiä, kaksi vuottakin on lyhyt aikajänne.

Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä alueilla ovat geofysikaaliset mittaukset, geokemiallinen maaperänäytteenotto, tutkimuskaivannot, näytteenotto paljastetusta kalliosta ja syväkairaus.

Aiempien tutkimusten ja kairausten perusteella hakija arvioi alueiden olevan potentiaalisia jatkotutkimuskohteita. Riukka ja Satulinmäki tunnetaan kultarikastumistaan, ja Kietyönmäestä on haussa potentiaalisia litiumrikastumia.

Alueet ovat pääosin yksityisten omistamaa maa- ja metsätalousmaata. Tutkimuksissa ei synny kaivannaisjätettä. Kairauspaikat siistitään ja maisemoidaan jo lupa-aikana.

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksista pitää lähettää Tukesiin 14.3. mennessä.

Kultatie Holding sai Tukesilta viime vuoden loppupuolella malminetsintäluvan enintään neljäksi vuodeksi Palikkalaan 877 hehtaarille Jokioisten ja Ypäjän maille. Alueella arvioidaan olevan kultaa ja hopeaa

Lisäksi Kultatie Holding perui loppuvuodesta Uusikallion ja Myllynkulman malminetsintälupahakemukset. Uusikallion lupa kattoi 751 hehtaaria Jokioisilla ja Ypäjällä. Myllynkulman lupa kattoi 846 hehtaaria Somerolla ja Tammelassa.

– Halusimme tiivistää aluepakettia, jotta tutkimusresurssit riittävät paremmin, Iljina sanoo.

Kultatie Holding on lisäksi hakenut Tukesilta malmietsintälupaa Luutasuolle Forssan Kukkapään alueelle. Lähinnä toiveissa on löytää alueelta kultaa.

Arolanmäen kultaesiintymää on jo aiemmin tutkittu. Siitä länteen on Jokioisten Kedonojankulma, jonka esiintymiä on selvitetty paljon. FL

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic