Lounais-Häme

Kakkostie kinttupolusta menoväyläksi

Helsingin–Forssan–Porin yhteysvälin kehittämisselvitys on valmistunut. Seuraavana odottaa merkittävimpien kehittämiskohteiden toteuttamissuunnitelma.

Kakkostien 60:n alue liittymineen Humppilan lasitehtaan luona on kehittämisselvityksessä nostettu vaikutusarvioinnissa kustannustehokkuudeltaan neljänneksi parhaaksi infrahankkeeksi, joka lisää kakkostien liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta. Tähtäin on 10 lähivuodessa.

Humppilan kunta ja yrittäjät vastustivat alueelle kaavailtuja suurisuuntaisia liittymäjärjestelyjä. Kunta ja Uudenmaan ELY-keskus ovat sittemmin todenneet, että aiemmin esitetty ratkaisu ei ollut toimiva. Ne etsivät sovussa toisentyyppisiä ratkaisuja kuten kiihdytyskaistoja.

-Toimintaa jatkettaisiin vanhojen liittymien pohjalta. Se on ollut kunnan idea alusta asti, sanoo kunnanjohtaja Jari Keskitalo.

Lisäksi tievalaistusta aiotaan jatkaa rautatiesillalta yhtäjaksoisesti 9-tien risteykseen asti.

ELY-keskus mielii liikenteen kokonaissujuvuuden vuoksi karsia valtatieltä pois 60:n alueet jos mahdollista. Kesäaikana tavoite on päästä ajamaan pitkälti satasta.

 

Forssan Autokeitaan alueen ja ABC:n liittymä kakkostielle odottaa ratkaisuaan. Se ei ole suorana hanke-esityksenä mukana, koska ensimmäiseksi on ratkaistava alueen maankäyttö yksityiskohtaisemmin ennen liittymäsuunnitelmia.

Ongelmallisena pidetään erityisesti isojen autojen kääntymistä liittymästä vasemmalle Humppilan suuntaan. Lisäksi Humppilan suunnasta tulevat tarvitsisivat riittävän pitkän ryhmittymislisäkaistan oikealle kääntymiseen.

Forssan kaupunki on kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen mukaan tilanteen tasalla ja tarkastelee alueen kaavatilannetta konsultoiden yrittäjiä.

-Sehän on meillä aivan keskeinen alue, liikenteen solmukohta.

 

Valtatie 2 on luokiteltu raskaan liikenteen runkoyhteydeksi. Se on Forssan seudun ja Satakunnan pääliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle.

Kakkostien toimivuudessa on todettu olevan runsaasti puutteita ja liikenneturvallisuusongelmia.

Merkittävimpien infratoimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on kymmenvuotisjaksolta noin 58 miljoonaa euroa.

Parhaillaan kakkostiellä Tammelassa on käynnissä kakkostien leventäminen Mullinkallion ja Häiviän välillä.

Humppilassa odottaa kakkostien leventäminen ysitien liittymästä Punkalaitumentielle asti. Hankkeesta on valmis tiesuunnitelma mutta toistaiseksi uupuu tarvittava 4 miljoonan euron rahoitus.

Pienenä hankkeena selvitys kirjaa Torronsuon–Eerikkilän ulkoilureitin alikulun Niinimäentien liittymän vaiheilla. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic