Lounais-Häme

Kakkostie on pakkasaamuisin kuin luistinrata – talvihoito on paranemassa useilla tieosuuksilla

Talvihoidon taso nousee vilkkaasti liikennöidyillä pääteillä vuodenvaihteessa.
Kymppitiellä Forssasta Hämeenlinnaan ja 54-tiellä kulkee niin ylileveitä kuljetuksia kuin muutakin raskasta liikennettä.

Tiestön talvihoitoluokkia korotetaan 1.1.2019 Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan alueella noin tuhannen kilometrin matkalla. Se kattaa noin 11 prosenttia Uudenmaan ely-keskuksen koko maantieverkosta. Kyseiset tiet ovat pääosin keskimääräistä vilkkaampia.

Merkittävimpien kohteiden joukkoon kuuluvat Lounais-Hämeestä mitä todennäköisimmin valtatie 10 Forssasta Hämeenlinnaan ja kantatie 54 Tammelasta Lopelle. Hoitoluokan nousua on luvassa myös kakkostien eteläosaan.

Tavoitteena pääteillä on talvellakin lähes paljas tienpinta.

Urakoiden kilpailutuksen myötä laatuvaatimuksia tarkistetaan ja hoitoluokkia nostetaan vuosina 2019–2024 myös useilla muilla tieosuuksilla.

Tiestön talvihoitoluokkaa määritettäessä on määrä ottaa aiempaa paremmin huomioon raskas liikenne ja paikalliset olosuhteet.

– Neuvottelut urakoitsijoiden kanssa ovat vielä kesken, joten tieto tieosuuksista, joilla hoitoluokka nousee, ei vielä ole lopullinen, sanoo kunnossapitopäällikkö Tuomas Vasama Uudenmaan ely-keskuksesta.

– Kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä hiottu hoitourakoitsijoiden kanssa. Saattaa olla, että paikallisesti aliurakoitsijalla voi tulla kalustosta ongelmaa. Ei ole itsestään selvää, että muutos saadaan joka paikassa suoraan toteutettua, jos hoitoluokka edellyttää esimerkiksi kuorma-autokaluston lisäämistä tai uusien kuljettajien rekrytointia.

– Lähtökohta on se, että ne muutokset saadaan myös tehtyä.

Uusi hoitourakkamalli otetaan käyttöön ensi vuoden syksystä lähtien kaikissa käynnistyvissä urakoissa. Ely-keskus odottaa uuden hoitourakkamallin osaltaan tehostavan talvihoidon toimintalinjojen vaikutuksia ja käytännön toteutusta.

Parempi talvihoito näkyy alemmallakin tieverkolla alhaisempana toimenpidekynnyksenä, eli hoitourakoitsijoiden autot lähtevät suolaamaan ja pääosalla tiestöä myös auraamaan entistä aiemmin.

Auraukset aloitetaan aiempaa pienemmillä lumimäärillä, sillä pyrkimyksenä on parantaa erityisesti aamuliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Riittävän aikainen auraus mahdollistaa myös tasaisen ja ohuen polannepinnan.

Liukkaudentorjunnassa otetaan kattavammin lisäkalustoa käyttöön poikkeavissa tilanteissa.

Ely-alueen tai hoitourakoitsijan alueen vaihtumista ei tienkäyttäjän pitäisi Vasaman mukaan huomata.

– Yhteysväli pitäisi olla samassa hoitoluokassa, jos liikennemäärä sitä edellyttää.

Tammelalainen kuljetusyrittäjä ja Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n hallituksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Valtonen sanoo, että maanteiden talvihoidossa on paljon parantamisen varaa, kun talvien keliolosuhteet ovat muuttuneet.

– Meillä kakkostie on pääväylä ja kun syksyt ovat kosteita ja aamuyöt pakkasta tai nollaa, tie on kuin luistinrata Humppilasta Poriin päin. Tien jäätyminen aamuyöstä on jokasyksyinen ja -talvinen ongelma, kun sitä ei suolata tarpeeksi aikaisin.

– Kymppitie ja 54-tie ovat myös molemmat liukkaita, tason nosto on tervetullutta.

Valtonen toivoo, että kakkostienkin talvihoitotaso nousee, koska se on raskaalle liikenteelle tärkeä pääväylä alueella.

– Kuiva pakkasjakso on kaikkein paras. Totta kai lumisade on hankala, mutta pahinta on kelin raju vaihtelu vuorokauden eri aikoina. Se on meillekin ollut tosi iso ongelma parina-kolmena talvena, kun autot liikkuvat läpi vuorokauden.

– Kaksi kertaa olen komentanut autot kotiin, viime ja toissa talvena, kun tiet olivat niin jäisiä, ettei niillä uskalla ajaa.

Liikennevirasto nosti tiestön talvihoitoluokkia yli 600 tiekilometrille jo tämän vuoden alussa, muun muassa kakkostiellä Humppilasta Harjavaltaan.

Hoitoluokkakorotus koskee nyt kaikkiaan 11 000 – 12 000 tiekilometriä eli noin 15 prosenttia Suomen maantieverkostosta. Talvihoidon lisärahoitus on 15 miljoonaa euroa.

Hoitoluokkakorotuksessa on otettu huomioon liikennemäärät ja raskaan liikenteen tarpeet. FL

Uusimmat

Näkoislehti

22.9.2020

Fingerpori

comic