Lounais-Häme Tammela

Kaksi virkaa lakkaa – Kahteen toimeen täyttölupa Tammelassa

Kunnanhallitus myönsi kaksi täyttölupaa.
Rakennusvalvonta on siirtynyt Tammelalta Forssan hoidettavaksi, joten virkojakin pitää lakkauttaa.

Tammelan kunnanhallitus päätti lakkauttaa ympäristösihteerin ja rakennustarkastajat virat 1.4.2019 lukien.

Virat lakkautetaan, koska rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskevalla kuntien välisellä sopimuksella tehtävät on 1.1.2019 siirretty Forssan kaupungin hoidettaviksi.

Forssan kaupunki on perustanut vastaavat virat ja Tammelan kunnan palveluksessa olleet viran hoitajat ovat siirtyneet Forssan kaupungin palvelukseen.

Kunnanhallitus hyväksyi toimistohenkilöstön nimikemuutoksia, jotka tulevat voimaan 1.3.2019 alkaen.

Toiminnallisuuden kannalta asianhallintasihteerin, koulutoimen sihteerin, sivistystoimen sihteerin, teknisen toimen sihteerin, toimistopalvelusihteerin ja vesihuollon sihteerin tehtävänimikkeet yhtenäistetään hallintosihteerin nimikkeiksi.

Kunnanhallitus myönsi kaksi täyttölupaa. Teknisten palvelujen hallintosihteerin toimeen myönnettiin täyttölupa 1.3.2019 alkaen toistaiseksi. Teknisten palvelujen vesihuollon sihteeri irtisanoutui 14.1.2019 lukien kunnan palveluksesta. Teknisissä palveluissa ei ole henkilökuntaa hoitamaan kyseistä tehtävää.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden hallintosihteerin toimeen myönnettiin täyttölupa 1.3.2019 alkaen toistaiseksi. Hallinto- ja kehittämispalveluiden asianhallintasihteeri siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.3.2018 ja irtisanoutui 1.9.2018 lukien kunnan palveluksesta.

Toimistopalvelusihteeri on hoitanut kyseistä tehtävää määräaikaisesti 1.3.2018 lähtien, ja toimistopalvelusihteerin tehtävää on hoitanut määräaikainen sijainen. FL

Uusimmat

Näkoislehti

24.9.2020

Fingerpori

comic