Lounais-Häme

Kalorit kasvattavat ja lihottavat sonneja

Ruokinnanvaihdos ei vaikuta merkittävästi maitorotuisten sonnien tuotantotuloksiin.
Muutokset rehuruokavaliossa eivät vaikuta kovin jyrkästi maitorotuisten sonnien lihan laatuun.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan energiansaannin lisääminen on yksi keino lyhentää maitorotuisten sonnien kasvatusaikaa. Samalla ruhojen rasvoittuminen kuitenkin lisääntyy.

Toisaalta sonnit sopeutuvat erilaisiin ruokintoihin ilman suuria vaikutuksia tuotantotuloksiin. Tämä tuo joustoa ruokintastrategioiden valintaan ja mahdollistaa paremmin rehujen saatavuuden ja hintojen huomioon ottamisen ruokinnassa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ulkopuolinen tutkija, MMM Katariina Manni selvitti väitöskirjatyössään energiansaannin vaikutusta maitorotuisten sonnien tuotantotuloksiin. Erityisesti tutkimuksessa tarkkailtiin sonnien kasvua, rehun hyväksikäyttöä, ruhon rasvoittumista ja lihan laatua.

Työssä etsittiin ruokintavaihtoehtoja, joilla voidaan tuottaa painavia mutta vähärasvaisia ruhoja heikentämättä lihan syöntilaatua. Tavoitteena oli tasainen, nopeutuva tai hidastuva kasvu hyvälaatuiseen nurmisäilörehuun ja ohraan perustuvilla ruokinnoilla.

Energiansaantia säädeltiin rajoittamalla väkirehun tai kokonaiskuiva-aineen syöntiä joko jaksoittain tai koko kasvatuskauden ajan. Kolmessa eri kokeessa tutkittiin ruokintojen vaikutusta sonnien tuotantotuloksiin ja ensimmäisessä kokeessa myös lihan laatuun.

Energiansaannin rajoitus tai sen jaksottaminen ei vaikuttanut keskimääräiseen rehun hyväksikäyttöön.

Koska ruokinnan rajoitus ei tuonut muitakaan lisähyötyjä, vapaa säilörehuruokinta täydennettynä väkirehulla osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi tuottaa naudanlihaa. Erilaiset ruokintastrategiat eivät vaikuttaneet merkittävästi lihan laatuun.

– Tämä kertoo siitä, että käytäntöön soveltuvilla ruokinnoilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa lihan laatuun, Manni sanoo.

Katariina Manni esittää väitöskirjansa Restricted energy intake strategies for growing and finishing dairy bulls offered grass silage-based diets julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopistossa perjantaina 28. syyskuuta.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

26.2.2020

Uusimmat