Lounais-Häme

Kannabiksen lääkekäytön hyväksyisi yli 70 prosenttia suomalaisista – Huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät edelleen

Kannabiksen lääkekäyttö saa THL:N kyselyyn vastanneiden hyväksynnän.
THL:n vuoden 2018 kyselyn mukaan 20 prosenttia suomalaisista olisi valmis luopumaan kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta. Kuva: Leena Mörsky

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat edelleen yleistyneet. Yleisin suomalaisten käyttämä huume on kannabis.

Tämä käy ilmi viime syksynä kerätystä kyselyaineistosta. Kyselyn mukaan kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet vuoden 1992 kuudesta prosentista 24 prosenttiin vuonna 2018. Toiseksi yleisintä on lääkkeiden käyttö ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin, mikä on pysynyt melko tasaisena 2000-luvulla.

Muita huumeita on kokeillut alle viisi prosenttia väestöstä. Näistä yleisimpiä ovat stimulantteihin kuuluvat ekstaasi ja amfetamiini.

Tuoreet tulokset suomalaisten huumeiden käytöstä ja huumeasenteista ovat peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Päihdetutkimuksesta, jo on toistettu noin neljän vuoden välein vuodesta 1992 alkaen.

Palvelutarpeet todennäköisesti kasvavat

Useimmiten kyse on yhteen tai muutamaan käyttökertaan rajoittuvasta huumekokeilusta tai jo taakse jääneestä käyttöjaksosta. Jatkuvampaa käyttöä kuvaavat luvut jäävät huomattavasti matalammalle tasolle.

Lue myös: Huumerikosten määrä noussut huomattavasti Forssan seudulla – A-klinikalla ei merkkejä huumeidenkäyttäjien määrän kasvusta

– Huumeiden kokeilun ja käytön edelleen yleistyessä erilaiset haitat ja huumeita käyttävien palvelutarpeet ovat todennäköisesti myös kasvussa. Uusia keinoja, toimintatapoja ja strategioita tilanteen hallintaan tarvitaan, toteaa THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen

 Huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät edelleen erityisesti 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla.

Lähes puolet on kokeillut laittomia huumeita. Sekä vuoden 2014 että vuoden 2018 tulokset osoittavat, että huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät edelleen erityisesti 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Tämän ikäryhmän vastaajista peräti 45 prosenttia ilmoitti vuonna 2018 käyttäneensä jotain laitonta huumetta joskus elämässään.

Myös 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä huumekokeilut ovat selvästi yleistyneet.

Nuorimman ikäryhmän käyttöluvut näyttävät tasaantuvan. Nuorimmassa eli 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä luvut puolestaan ovat lähellä vuoden 2014 tasoa.

– Nuorten huumeiden käyttö ja sen yleistyminen ymmärrettävästi huolestuttavat. Päihdetutkimuksen tuloksista saadaan kuitenkin positiivinen signaali siitä, että nuorimman ikäryhmän osalta käyttö ei olisi vuoden 2014 jälkeen enää yleistynyt, arvioi THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

42 prosenttia ei rankaisisi kannabiksesta

Päihdetutkimuksessa kysytään myös suomalaisten mielipiteitä erilaisten huumaavien aineiden hankinnan ja käytön rangaistavuudesta.

Muutamassa vuosikymmenessä mielipiteet rangaistavuudesta ovat muuttuneet selvästi sallivammiksi, erityisesti kannabiksen osalta, mutta vuoteen 2014 verrattuna enää vain hieman.

Vuoden 2018 kyselyn mukaan 20 prosenttia suomalaisista olisi valmis luopumaan kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta. Kannabiksen käytöstä ei rankaisisi 42 prosenttia väestöstä.

Kyselyn mukaan 18 prosenttia on sitä mieltä, että kannabista pitäisi voida hankkia laillisesti mihin tahansa tarkoitukseen ja yli puolet puoltaa kannabiksen saamista vain lääkekäyttöön. Yhteensä siis lähes kolme neljäsosaa suomalaisista on sitä mieltä, että kannabista tulisi saada ainakin lääkekäyttöön.

Vuoden 2018 päihdetutkimukseen vastasi 3 229 iältään 15–69-vuotiasta suomalaista. Jo kahdeksan kertaa samankaltaisena toistettu kysely tarjoaa yleiskuvan huumeiden käytön kehityksestä sekä huumeita ja huumepolitiikkaa koskevien asenteiden ja mielipiteiden muutoksista. FL

Lue lisää kyselystä: Suomalaisilta kysytään huumeiden käytöstä – mitä, miten ja kuinka paljon käytetään

Lisää huumeista:Maakunnan poliisi kaipaa käytännön mallia hoitoonohjaukseen: poliisikaan ei tiedä, mistä huumeidenkäyttäjä voi saada apua

Uusimmat

Näkoislehti

29.5.2020

Fingerpori

comic