Lounais-Häme

Kanta-Häme ja Pirkanmaa naittavat sairaalat

Kilpailu erikoissairaanhoidon ammattilaisista tiukkenee samalla, kun potilaiden valinnanvapaus laajenee.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit ovat päättäneet vastata tähän syventämällä yhteistyötä entisestään.

Tuloksena saattaa olla yhteinen sairaalayhtiö, mutta muutkin tavat järjestää yhteistyö tutkitaan.

Sairaanhoitopiirien johtajat Hannu Juvonen ja Rauno Ihalainen esittävät yhteistyöselvityksen aloittamista ensi viikolla kokoontuville yhtymähallituksille.

Jos hanke toteutuu, alueelle syntyy ylimaakunnallinen kahdeksan sairaalan verkosto, jonka työnjakoa viilataan entisestään. Molemmissa sairaanhoitopiireissä on tehty työnjakoa uuden terveydenhuoltolain näkökulmasta.

Yhteistyön odotetaan parantavan myös mahdollisuuksia käyttää henkilöstöä yhä joustavammin eri toimipisteissä.

Juvonen sanoo, että tavoitteena on saada Kanta-Hämeeseenkin kolmen sairaalan eli keskussairaalan sekä Forssan ja Riihimäen toimipisteiden seinään yliopistollisen sairaalan logo ja seinien sisälle tietysti sen edellyttämät, yhdenvertaiset palvelut.

Tosin Forssan hyvinvointikuntayhtymä tekee omalta osaltaan päätökset.

– Ovet ovat auki sinnekin suuntaan, Juvonen kuvailee.

Pirkanmaalla Taysilla on viisi sairaalaa. Tavoitteena on siis kahdeksan tähden sairaala. Tähti on Taysin logo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä yhteistyö kiinnostaa siinäkin mielessä, että nykyistä laajempi sairaalaverkosto parantaa mahdollisuuksia purkaa jonoja.

– Jos Pirkanmaalla on hoidon kapeikkoa, voidaan käyttää Kanta-Hämeen palveluita tai päinvastoin, Ihalainen kaavailee.

Hän vakuuttaa potilaiden hyötyvän yhteisestä sairaalaverkostosta.

– Samalla kilpailukykymme paranee.

Mahdollisia organisointitapoja ovat esimerkiksi yhteisesti omistettu osakeyhtiö, vastuumaakuntamalli, yhteinen toimielin ja sopimusperusteinen yhteistyö.

Ennestään Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireillä on kokemusta kolmesta yhteisestä yhtiöstä eli Fimlabista, Tays Sydänsairaalasta ja Tekonivelsairaala Coxasta.

– Olemme huomanneet, että yhteisomistukseen perustuva toiminta antaa hyvät mahdollisuudet ripeään kehittämiseen, Ihalainen korostaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on jo selvittänyt oman toimintansa yhtiöittämistä. Selvitykset Taysin sekä Valkeakosken ja Sastamalan sairaaloiden erikoissairaanhoidon siirtämisestä yhteen yhtiöön ovat jo pitkällä.

Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö eivät ole olleet kovin innostuneita yhtiöittämisestä. Uhkana on nähty avoimuuden puute ja demokratiavaje.

Ihalainen ja Juvonen toteavat, ettei yhtiössä tehtävän päätöksenteon tarvitse olla suljettua.

– Myös yhtiöissä voidaan valmistella ja päättää avoimesti.

Selvityksen yhteydessä on tarkoitus käydä läpi myös päätöksentekoa.

Erilaisia yhteistyöhankkeita on ympäri maan, mutta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen ylimaakunnallinen hanke on pisimmällä. FL

Yhteistyö
Yhteensä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla:Hoitopäiviä noin 400000 vuodessa.Poliklinikkakäyntejä noin miljoona.Toimenpiteitä reilut 62000.10000henkilöstöä sijaiset mukaan lukien.Sekä toimintatuotot että -kulut noin miljardi euroa.Aikaisintaan 2019Selvityksen tekee konsulttiyhtiö Ernst & Young. Sitra osallistuu sen rahoitukseen. 190000euroa selvityksen hinta.Selvityksen odotetaan valmistuvan maalikuussa 2018.Jos hanke etenee, käytännön toteutukseen päästään aikaisintaan vuoden 2019 aikana.Asian etemisestä päätökset tehdään sairaanhoitopiirien yhtymävaltuustoissa.Suunnitelmaa viedään eteenpäin sote- ja maakuntavalmistelun kanssa.

Uusimmat

Fingerpori

comic