Lounais-Häme

Kanta-Häme ryhtyy heti rakentamaan omaa sotea

Oma Hämeen työ käytetään hyväksi uudessa kuntapohjaisessa hankkeessa.
Oma Häme etsi avaimia ratkaisuihin, jotka tarjoaisivat tasapuoliset ja tasalaatuiset sote-palvelut kaikilla Kanta-Hämeen seutukunnilla. Kuva: Rauno Lahti
Oma Häme etsi avaimia ratkaisuihin, jotka tarjoaisivat tasapuoliset ja tasalaatuiset sote-palvelut kaikilla Kanta-Hämeen seutukunnilla. Kuva: Rauno Lahti

Kanta-Hämeen kuntien yhteinen sote-malli nytkähti jo tällä viikolla eteenpäin. Maakunnan kunnat päättivät ottaa aloitteen omiin käsiin valtakunnallisen sote-ratkaisun mentyä jälleen myttyyn

Tiistai-iltana kuntien poliittinen ja virkajohto linjasi yksimielisesti, että valmistelut käynnistetään maakunnan laajuisen, kuntayhtymäpohjaisen sote-mallin selvittämiseksi.

– Toimeen tartutaan käytännön asioissa viipymättä, vaikka lopullinen sisällöllinen suuntaaminen jääkin osittain vielä odottamaan hallitusohjelman linjauksia, maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen toteaa.

 

Selvitystyössä ovat mukana maakunnan kaikki kunnat. Samaan aikaan tehdään kuitenkin Riihimäellä myös vertailevaa selvitystä sairaanhoitopiireistä, perusterveydenhuollon järjestämisvaihtoehdoista ja elinvoimakysymyksistä.

Näitä Riihimäen erillisselvityksiä laaditaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja maakuntaliiton kanssa.

– Maakunnallisen selvityshankkeen taloushallinnollisena projektitoimistona ryhtyy toimimaan Hämeen liitto. Hankkeen palvelukseen palkataan ensivaiheessa täysipäiväinen valmistelija.

Työlle rakennetaan kuntavetoinen ohjausmalli, jossa ovat edustettuina sekä virka- että poliittinen johto. Myös henkilöstön edustajat osallistetaan mukaan.

Kanta-Hämeen soten kustannukset jaetaan puoliksi maakuntaliiton ja puoliksi kuntajoukon kesken.

 

Omistajapoliittisessa kokouksessa olivat mukana Hämeen liitto, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja niiden omistajakunnat.

Kokouksen osanottajat olivat Ahosen mukaan varsin yksimielisiä.

– Samaa mieltä oltiin mm. siitä, että työhön on tartuttava tavoitteiden ja asiakkaiden näkökulmasta, ei hallinnon rakenteiden.

Pohjana ratkaisulle toimii sairaanhoitopiiri, joka muutenkin viilaa perussopimustaan Tähtisairaala-hankkeen yhteydessä.

– Samalla voidaan tehdä tämän sote-työn vaatimia muutoksia. Työn tuloksena syntyvän kuntayhtymän rahoitusmallin tulee ohjata asetettuihin tavoitteisiin.

 

Kunnat painottavat, että kuntayhtymän sopimusohjauksen ja omistajaohjauksen suunnittelu tulee tehdä huolellisesti. Sosiaalitoimen roolia kokonaisuudessa tulee vahvistaa.

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen integraation vahvistaminen yleisemminkin on kuntien mielestä keskeisen tärkeää.

Forssan seudulla on jo olemassa integroitunut kokonaisuus, jonka toimintamalleista voidaan oppia. Niitä on mahdollista hyödyntää maakunnan mallin suunnittelussa.

Oma Hämeen valmistelussa syntynyt materiaali muodostaa työlle vahvan pohjan.

– Siitäkin oltiin yhtä mieltä, että tällä ratkaisulla tähdätään pitkälle tulevaisuuteen. Kunnianhimon tason tulee olla kova.

Kanta-Hämeessä on tavoitteena, että oma malli saataisiin aikaan muutamassa vuodessa. Maakuntajohtaja Ahonen arvioi, että valtakunnan tason ratkaisu voi olla valmis joskus 2024–2025.

– Meidän pitää olla nopeampia, mutta mallista tulee tehdä sellainen, että se on valtakunnallisen ratkaisun kanssa yhteensopiva. FL

Kommentti: Uusi yritys on välttämätön

Viimeksi kaatunut sote-malli herätti kunnissa kautta maan suurta hämmennystä, koska niillä ei ollut mitään roolia palvelujen järjestäjinä eikä edes tuottajina.

Kuva: Pekka Rautiainen
Hanna Antila-Andersson. Kuva: Pekka Rautiainen

Monille heikossa taloudellisessa jamassa oleville kunnille se oli silti myös houkutteleva, koska ne olisivat päässeet eroon suurimmasta rahareiästään eli sosiaali- ja terveyspalveluista.

Silti monet huokasivat helpotuksesta, kun sote kaatui. Suunnitelma maakuntineen ja yksityisine sote-keskuksineen oli vähintäänkin monimutkainen.

Nyt on mahdollisuus yrittää uudestaan omatoimisesti. Kanta-Häme on jälkijunassa, sillä monet maakunnat ovat jo muodostaneet omat kuntayhtymänsä.

Vaihtoehto ei enää ole, että jatketaan kuten tähän astikin.

Kuntien vahva viesti on, että palveluketju pitää saada sujuvaksi kaikkiin suuntiin terveyskeskusten, keskussairaalan ja sosiaalitoimen kesken.

Uusimmat

Näkoislehti

25.5.2020

Fingerpori

comic