Lounais-Häme

Kanta-Hämeen järjestökartta tuo kolmannen sektorin esiin

Hämeen Setlementti kokosi maakunnan yhdistykset ja järjestöt yhteen ja jakoi ne teemoittain ja seutukunnittain.
Ennen järjestökarttaa maakunnan kolmannesta sektorista ei juuri ollut koottua tietoa.

Tieto Kanta-Hämeen kolmannen sektorin toimijoista on nyt yhdellä kartalla.

Hämeen Setlementti ry keräsi tietoa muun muassa yhdistyskyselyllä Kanta-Hämeen yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä. Järjestöpäällikkö Sara Löyttyjärven mukaan koottua tietoa oli aiemmin tarjolla vain vähän.

Järjestökarttaan on koottu maakunnan yhdistystoimintaa kuvaavia lukuja ja nostoja. Sen tarkoitus on antaa kattava kokonaiskuva Kanta-Hämeen yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä, sekä niiden toimialoista, toiminnan sisällöstä, toteuttajista ja rahoituksesta.

Lisäksi tavoitteena on luoda käsitystä järjestötoiminnan vaikuttavuudesta ja tulevaisuudesta.

Jokaisen teeman alta on löydettävissä niin maakunnallinen kuin seudullinen tieto.

Kanta-Hämeen yhdistyskyselyyn jätettiin 246 vastausta. Kantahämäläisissä yhdistyksissä toimi 6 882 vapaaehtoista ja 395 työntekijää. Toimintaan osallistumiskertoja kertyi yhteensä 481 418 kertaa.

Yhdistysten vuosibudjetit olivat yhteensä 14,6 milj. Eniten yhdistykset järjestivät erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Parasta yhdistystoiminnassa on yhdessä tekeminen ja sen tuoma sosiaalisuus.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Kanta-Hämeeseen on rekisteröity 3 263 yhdistystä. Järjestökartassa ne on luokiteltu 13 eri toimialaan ja 71 tarkempaan alaluokkaan, jotta koko yhdistyskentän monipuolisuus ja laajuus tulisi esille.

Yhdistystiedot järjestökarttaan on kerätty maakunnallisen yhdistyskyselyn lisäksi yhdistysten kotisivuilta ja patentti- ja rekisterihallinnon tietokannasta.

Tiedot kertovat vuodesta 2018.

Järjestökartan tuotti Hämeen Setlementin koordinoimat Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö ja Meidän Häme-hanke.

Lue myös: Kanta-Hämeen yhdistykset yhteen nettiosoitteeseen – meidanhame.fi

Uusimmat

Näkoislehti

11.7.2020

Fingerpori

comic