Lounais-Häme

Kanta-Hämeen sote-pähkinä siirtyy kuntien pureskeltavaksi

Maakuntaliitto kutsuu kunnat pohtimaan sote-tulevaisuutta heti vaalien jälkeen.
Uudistusta tarvitaan mm., koska perusterveydenhuoltoon pitää saada lisää voimavaroja.

Kanta-Hämeessä otetaan nyt varovaisia askelia kohti seuraavaa yritystä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut nykyistä kestävämmällä tavalla.

Maakuntahallitus kutsuu koolle omistajansa eli maakunnan kunnat heti eduskuntavaalien jälkeen, kun seuraavan eduskunnan poliittiset voimasuhteet ovat tiedossa.

 

Alkuvuodesta useimmat maakunnan kunnat vastasivat Hämeen liiton kyselyyn, että sairaanhoitopiiri voisi olla se alusta, jolle rakentaa maakunnan yhteisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tosin sairaanhoitopiirin perussopimusta pitäisi silloin uudistaa.

– Tarkoitus on kuunnella kuntia tässä kohtaa herkällä korvalla. Niiden käsissä on nyt, kuinka uudistusta viedään eteenpäin, maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen korostaa.

 

Valtiovarainministeriö on kannustanut kuntia olemaan aktiivisia ja aloitteellisia uusissa sote-pyrkimyksissä.

– Nyt sieltä kannustetaan ottamaan tilanne omiin käsiin ja etsimään vaihtoehtoja. On järkevää pyrkiä rakenteeseen, joka pystytään integroimaan kansalliseen ratkaisuun, kun sellainen aikanaan syntyy.

Esimerkkinä voi pitää vaikkapa vuodenvaihteessa aloittanutta Kymenlaakson kuntayhtymää Kymsotea. Se muodostettiin niin, että se olisi ollut sopiva palikka myös äskettäin kaatuneeseen valtakunnalliseen sote-ratkaisuun.

 

Ahonen on varma, että tuleva hallitus ensi töikseen tarttuu sote-asiaan.

– Se epäilemättä pyritään ratkaisemaan nopeasti. En usko sellaiseen, ettei tässä pitkään aikaan tapahtuisi mitään.

Hän korostaa, että toimivalta ja osaaminen on kunnilla.

– Pyrimme järjestämään omistajapoliittisen kokouksen heti vaalien jälkeen. On hyvä keskustella tämä asia kaikkien maakunnan kuntien kesken ja sopia yhteiset tavoitteet.

Samat kunnat omistavat niin Hämeen liiton kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirinkin.

 

Riihimäki on ilmoittanut tekevänsä omia selvityksiä mahdollisesta maakunnan vaihdosta Uudellemaalle. Kilpailutuksen vuoksi ne pääsevät käytännössä alkamaan vasta syksyllä.

– Riihimäki haluaa kuitenkin olla kuulolla myös meidän selvitystyössämme.

Hämeen liitossa arvioidaan, että käytännön järjestelyjä olisi mahdollista tehdä pian vaalien jälkeen.

– Mutta vasta, kun meillä on hallitusohjelma käsissämme, voimme ryhtyä varsinaiseen valmistelutyöhön, jos siis kunnat päätyvät siihen ratkaisuun. Kunnissa on siihen paljon asiantuntemusta, samoin mm. sairaanhoitopiirissä.

Hämeen liitto toimii jatkotyön alullepanijana ja käytännön projektitoimistona, kunnes toisin linjataan. FL

Kommentti: Vaihteeksi kunnilla sananvaltaa

Kuin feeniks-lintu tuhkasta sote-uudistus nousee taas uuteen valmisteluun niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Nyt kunnat saavat pallon itselleen. Sinänsä outoa, että viimeksi pieleen menneestä sote-valmistelusta kunnat oli siirretty kokonaan sivuun.

Kunta tai kuntien muodostama kuntayhtymä on ainakin palvelujen tuottajana kaikkein luontevin.

Kaikkein ensimmäisenä on mieliin silti muistutettava uudistuksen perustavoitteet.

Perusterveydenhuoltoon pitää saada lisää voimavaroja. Raja-aidat on madallettava sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä.

Painopistettä on saatava ennaltaehkäisevään terveyden ylläpitämiseen.

Rahoitukseen on myös löydettävä ne leveät hartiat, jotka takaavat, että palveluja saa tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta väestön ikääntyessä nopeasti.

Hanna Antila-Andersson

Uusimmat

Näkoislehti

19.9.2020

Fingerpori

comic