Lounais-Häme Kanta-Häme

"Kanta-Hämeessä halutaan, että jutut päättyvät" – Käräjäoikeus on selviytynyt koronasta kuivin jaloin

Viruspelko on lykännyt vain vähän asioiden käsittelyä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

– Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa koronapandemian vaikutukset eivät ole erityisen vakavia, arvioi käräjäoikeuden laamanni Petteri Palomäki.

Palomäki kertoo, että käräjäoikeudessa on jonkin verran asioiden käsittelyä siirretty, kun tuomioistuin ja sen tuomarit ovat soveltaneet suosituksia.

– Olemme toimineet lähempänä normaalia tilannetta kuin tuomioistuimen totaalisulkemista.

Tuomioistuinten tilastojen mukaan korona oli keskeyttänyt tai jättänyt ratkaisematta 35 rikosasiaa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa kesäkuun puoliväliin mennessä.

– Luku on mannermaan käräjäoikeuksien pienin, Palomäki sanoo.

Käräjäoikeus pärjää lähes yhtä hyvin siviiliasioiden käsittelyssä. Korona oli kesäkuun puolivälissä keskeyttänyt 18 siviiliasiaa. Luku on yksi viidestä pienimmästä.

– Luku antaa suuntaa, Palomäki sanoo.

Palomäki epäilee tilastojen täsmällisyyttä. Hän arvioi, että korona on kaikissa alioikeuksissa siirtänyt hieman tilastoja enemmän asioita syksyyn ilman, että siitä on välttämättä tehty erillistä merkintää seurantaa.

– Tuomari on voinut jo alusta pitäen suunnitella, että asia käsitellään vasta syksyllä.

Tuomioistuintilastojen mukaan korona oli kesäkuun puoliväliin mennessä keskeyttänyt tai muuten jättänyt ratkaisematta lähes 6 000 rikosasian käsittelyn käräjäoikeuksissa. Eräissä pienehköissäkin tuomioistuimissa korona on iskenyt satoihin rikosoikeudenkäynteihin.

Laamanni Palomäki ei osaa varmuudella sanoa, miksi hänen johtamassaan tuomioistuimessa asiat on hoidettu myös koronakriisin aikana. Hän arvelee syyksi, että täällä tuomarit ovat sitoutuneet asioiden ratkaisemiseen.

– Kanta-Hämeessä halutaan, että jutut päättyvät. Tuomarit arvioivat riskin. Asia ei ole niin, ettei täällä välitettäisi ohjeista.

Palomäki pitää erityisen tärkeänä mittarina vireillä olevien asioiden määrää. Se kertoo, miten paljon tuomarien pöydillä on asioita, joista ei ole vielä ratkaisua.

Rikosasioita on vireillä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Sen sijaan keskeneräisten hakemus- ja riita-asioiden määrä on pudonnut.

– Ehkä siviiliasioita on ehditty käsitellä tavallista enemmän, kun joitakin rikosasioita ei ole voinut ottaa käsittelyyn.

Palomäki pitää selvänä, että tuomioistuimet ovat tavalliseen tapaan käsitelleet kaikki pakolliset ja tärkeät rikosasiat. Käräjäoikeuksien on ehdottomasti pitänyt käsitellä kaikki pakkokeinoasiat, jotka koskevat tyypillisimmin vangitsemista.

Pienten rikosten käsittelyä on sen sijaan siirtynyt ainakin syksyyn. Palomäki pitää mahdollisena, että joitakin vähäisempiä rikosasioita vanhentuu tavanomaista enemmän.

– Tuomareiden pitäisi pitää huolta, että haasteet lähtevät viipymättä tiedoksi. Eri asia on, saadaanko haaste annettua ajoissa tiedoksi.

Kenelläkään ei ole vielä tietoa, kuinka paljon erilaisia asioita tuomioistuimissa ”kuivuu”, koska niitä ei saada ajoissa käsittelyyn.

– Viivästyminen lisää riskiä, että syntyy oikeudenmenetyksiä.

– En usko, että niitä syntyy paljon, koska tämä korona-aika on toivottavasti jäämässä lyhyeksi. Käsittelyajat ovat muutenkin niin pitkiä, että onko muutaman kuukauden lisäviive pitkä, Palomäki pohtii.

Siviiliasioissa yksinkertaisen asian käsittely on voinut siirtyä, koska sitä ei ole voitu antaa tiedoksi jollekin asianosaiselle. Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa hakemusasioita ratkaistiin alkuvuonna 50 vähemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi kaikkia edunvalvontahakemuksia ei ole voitu käsitellä.

– Se, että asioita ei ole ratkaistu, voi aiheuttaa ihmisille ongelmia, Palomäki toteaa. FL

Kommentti: Tekosyy jättää asiat hoitamatta

Eräissä käräjäoikeuksissa on satoja oikeudenkäyntejä estynyt ja keskeytynyt, koska

Kuva: Pekka Rautiainen
Kuva: Pekka Rautiainen

koronavirus on tavalla tai toisella estänyt asioiden käsittelyn. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa kesäkuun puolivälissä korona oli iskenyt lähes 1 200 asian käsittelyyn.

Lähes Itä-Uudenmaan kokoisia lukuja on muun muassa Pohjois-Savosta ja Länsi-Uudeltamaalta. Kun näin monesta tuomioistuimen asiasta ei ole saatu päätöstä, monet jäävät tärkeässä asiassa vaille oikeusturvaa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden keskeneräisten asioiden lukumäärä on kasvanut lähes 60 prosenttia 22 700:aan.

Syyt siihen, ettei tuomioistuin ole voinut käsitellä asioita, ovat jopa tragikoomisia. Sukulaista ei ole voitu nimetä dementoituneen ikäihmisen edunvalvojaksi, koska hoitolaitos ei ole päästänyt haastemiestä luovuttamaan tiedoksiantoa hoidokilleen.

Viranomaiset ja laitokset ovat ehkä kokeneet uhrautuvansa ja tekevänsä isänmaallisia tekoja, kun ovat kirjoittaneet jyrkkiä määräyksiä koronan ehkäisystä. Todellisuudessa näillä ohjeilla ei usein ajateltu omia asiakkaita, ei yhteiskunnan huono-osaisia eikä oikeusvaltiota.

Kun laitoksen sisälle kerran on linnoittauduttu, on saatettu huomata, että siellä onkin hyvä olla. Liian monet viranomaiset ovat saaneet tekosyyn ja luvan siihen, että asioita ei hoideta.

Uusimmat

Näkoislehti

19.9.2020

Fingerpori

comic