Lounais-Häme

Käräjäoikeudelta päätös: Humppilan entinen tekninen johtaja vapautettiin lähes kaikista korvausvaatimuksista

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi asianomistajana toimineen Humppilan kunnan rangaistusvaatimukset lähes kokonaan ns. talojupakkajutussa. Syyttäjä syytti Humppilan entistä teknistä johtajaa Kari Tasalaa virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vaati Tasalaa korvaamaan kunnalle 164 659 euroa taloudellista vahinkoa viivästyskorkoineen sekä 5 554 euroa kunnan oikeudenkäyntikuluja.

Käräjäoikeuden tuomiossa Tasalan katsottiin syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Rangaistusseuraamuksena Tasala joutuu maksamaan kymmenen päiväsakkoa eli 520 euroa. Lisäksi Tasala velvoitetaan suorittamaan Humppilan kunnalle oikeudenkäyntikuluja 1 019 euroa viivästyskorkoineen.

 

Käräjöinti koski Humppilan kunnan vuosina 2012–2013 rakennuttamaa taloa, jonka rakentamiskustannukset kohosivat noin 340 000 euroon.
Humppilan kunnanhallitus oli tehnyt vuonna 2011 päätöksen, jossa oli hyväksytty kustannukset 137 000 euroon saakka. Lisärahoitukseen olisi vaadittu Humppilan kunnanhallituksen tai -valtuuston päätös.
Tasalaa syytettiin siitä, että hän oli ilman kunnanhallituksen tai -valtuuston suostumusta hyväksynyt rakentamiseen liittyvät laskut 137 000 euroa ylittäviltä osin.
Oikeus huomautti, että kustannusten ylittyminen johtui monista seikoista. Pääasiallinen syy oli urakoitsijana toimineen Fisto oy:n ajautuminen konkurssiin. 
Humppilan kunta oli tehnyt 11.10. 2011 sopimuksen Viidan pariskunnan kanssa omakotitalon, varaston ja autokatoksen rakennuttamisen rahoittamisesta. Sopimuksen mukaan omakotitalon kauppahinta oli 137 000 euroa, ja kunnan oli määrä maksaa se rakennuttajalle. Viitojen tuli maksaa kauppahinta kunnalle talon valmistuttua.
Fisto oy:n ajauduttua konkurssiin rakennustöitä jatkoi MuTu-Systeemi oy tuntiveloituksella. Uuden yrittäjän aloittaessa valmiina oli vain sokkeli ja osa rakennusmateriaaleista oli pilalla.
Alkuperäinen kustannussopimus oli lisäksi huokea: kyseisen kokonaisuuden rakennuskustannukset olivat vuoden 2012 tasossa arviolta 170 000 euroa.

 

Käräjäoikeudessa arvioitiin, ettei Tasala ole tahallaan eikä tuottamuksellisesti aiheuttanut kunnalle vahinkoa. Käräjäoikeuden mukaan Tasalan hyväksyttyä laskujen maksatuksen ovat kunnanjohtaja Esko Tonteri ja tämän eläköityä kunnanjohtaja Marko Järvenpää hyväksyneet maksuunpanot.
Kunnalla oli lisäksi sopimusvelvollisuus rakennuksen valmiiksi saattamisesta. Tonteri oli neuvotellut asiasta Viitojen kanssa Fisto oy:n ajauduttua konkurssiin, ja Viidat olivat vaatineet, että talo rakennetaan valmiiksi sopimuksen mukaisesti. MuTu-Systeemille ei ollut puolestaan maksettu perusteettomia korvauksia.
– Tasala on kertonut, että kunnanjohtajana ensin toiminut Tonteri oli vain käskenyt hyväksyä laskut ja tämän jälkeen kunnanjohtajana toiminut Järvenpää oli kieltänyt Tasalaa vaivaamasta itseään enempää Viitojen taloasialla. Tasalan mukaan hän oli toiminut vain kunnassa vallinneen käytännön mukaisesti. Asiassa ei ole tullut ilmi syitä sinänsä epäillä Tasalan kertomaa. Sanotuissa olosuhteissa on ymmärrettävää, että Tasala on hyväksynyt laskut, oikeuden perusteluissa kirjoitetaan.

 

Oikeus katsoi Tasalan syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, koska Tasala olisi voinut olla hyväksymättä laskuja 137 000 euroa ylittäviltä osin ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta kunnanhallitus tai -valtuusto olisivat voineet tehdä tarvittavat päätökset.
– Myöskään mahdollinen muiden henkilöiden syyllistyminen asiassa rikokseen ei poista Tasalan velvollisuutta toimia virkavelvollisuutensa mukaisesti, päätöksessä todetaan. 

 

Juttua päivitty klo 18.15

 

Uusimmat

Fingerpori

comic