Lounais-Häme

Katujen korjausvelka kasvaa Forssassa

Forssan Infrapalvelut joutuu pohtimaan tiukasti määrärahojen niukkuutta katujen päällysteiden uusimisessa. Tänä vuonna katujen päällystystöihin, jotka kohdistuvat pääosin vanhojen katujen pintausten uusimiseen, on käytössä 400000 euroa.

Talvisäiden voimakkaat vaihtelut ja jatkuvat 0-kelit ovat lisänneet merkittävästi katujen kulumista.

Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu sanoo, että katujen kunnon korjausvelka on kasvamassa kovaa vauhtia. Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan katujen korjausvelka olisi voitu kuroa kymmenessä vuodessa umpeen, mikäli vuosittainen määräraha olisi saatu nostettua vuositasolla 500000 euroon.

Määrärahat ovat kuitenkin jääneet laahaamaan säästösyistä asetetusta tavoitteesta merkittävästi. Vuosina 2012 ja 2013 päällystämiseen varattiin 250000 euroa vuodessa, vuonna 2014 yhteensä 350000 euroa ja vuosina 2015 ja 2016 kumpanakin vuonna 450000 euroa.

Näin tavoitetasosta on nipistetty vuodesta 2012 lähtien yhteensä 500000 euroa. Lisäksi vuoden 2012 jälkeen talvet ovat olleet katujen kunnon ylläpidon näkökulmasta entistä haastavampia ja katujen kunnon rapautuminen on ainakin silmämääräisesti kiihtynyt.

-Tarjousvelasta puhuttaessa pitää määritellä se taso missä katujen kunto pidettävä. Asvalttiin syntyvät reiät on kuitenkin nopeasti paikattava, ettei vesi pääse kostuttamaan rakenteita. Rakenteisiin päässyt vesi rikkoo asvalttia ja aiheuttaa rakenteissa routimista sekä ongelmia tien kantavuuteen,Tiensuu sanoo.

Tiensuu toteaa, että tähän saakka katujen paikkaukset eivät ole merkittävästi lisääntyneet.

Päällystesaneerausten lisäksi kaupunki on teettämässä tänä kesänä Saksankadun alun ja Myllykadun katu-urakat.

Lisäksi yhdyskuntalautakunnassa käsittelyssä on tänään esitys kaupunginhallitukselle lisämäärärahasta eli Turuntien ja Rautatienkadun kiertoliittymän rakentamiseen varatun määrärahan nostosta 700000 euroon. Kaupunginvaltuusto on osoittanut kohteen rakentamiseen tähän mennessä 400000 euroa.

Maaliskuussa toteutettu kilpailutus osoitti, että tehdyt tarjoukset ylittivät tuntuvasti aiemman määrärahavarauksen.

Tarjousten hintatasoon voidaan vaikuttaa materiaalimuutoksin. Nyt tarjouksiin sisältyy noin 2000 metriä graniittista reunakiveä.

Graniitin muuttamisella betoniksi saataisiin kustannuksia alas mutta samalla ratkaisu ei olisi yhtä kestävä ja näyttävä kuin graniittiin turvautuminen. Teknisen johtajan Antti Heinilän esityksen mukaan kiertoliittymän materiaalit pidetään alkuperäisten suunnitelmien mukaisina graniittisine reunakivineen.

Päällystystöiden lisäksi myös kiertoliittymä on esillä keskiviikkoisessa yhdyskuntalautakunnan kokouksessa.

Tiensuu kertoo, että kesän päällystysohjelmaan kuuluu yhtenä kohteena Esko Aaltosen kadun risteyksen päällystystyöt. Kauppakadun päällystäminen saa odottaa vielä ensi vuoteen, sillä kadun katusuunnitelmien valmistelu on vielä kesken.

Tiensuun mukaan päällystystöiden ulkopuolelle jää tänä vuonna katuja, jotka kaipaisivat päällysteen uusintaa. Töiden suunnittelussa otetaan huomioon myös vesihuoltoliikelaitoksen suunnitelmat verkostouudistusten teossa.

Forssan yhden tärkeän sisääntuloväylän, Loimalammintien asvaltointi olisi myös ajankohtainen. Työtä joudutaan siirtämään määrärahojen niukkuuden takia.

Päällysteitä uusitaan esityksen mukaan Parmantiellä, osissa Pilvenmäentietä, Lyseokatua, Yhtiönkatua, Murronkatua, Saarimäenkatua, Turuntietä ja Tampereentietä sekä Verstaskadulla, Paimenenkadulla ja Esko Aaltosen kadun risteyksessä. Lisäksi esityksen mukaan kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä kunnostettaisiin osalla Pilvenmäenkatua, Turuntietä, Rajakatua ja Murrontietä.FL

Uusimmat

Fingerpori

comic