Lounais-Häme

Kela hyvittää viivästykset, mutta kunnat välttivät maksut - kovistelukeinona uhkasakko

Johanna Puukka

Kela hyvittää rahaa toimeentulotuen käsittelyn viivästymisestä kärsineille. Tukiasioiden käsittely venyi aikanaan myös kunnissa, mutta ne eivät viivästystä hyvittäneet. Kunnat välttyivät myös uhkasakoilta, vaikka aluehallintovirastot niillä uhkailivatkin.

Esittelijäneuvos

Tapio Räty

eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta sanoo Lännen Medialle, että hyvitys olisi voitu ottaa käyttöön silloinkin. Toimisto ohjeisti Kelaa hyvityksiin.

– Tätä hyvityskeinoa olisi mahdollisesti pitänyt käyttää kuntienkin kanssa. Mahdollista se olisi ollut.

Toimeentulotukikäsittelystä kanneltiin oikeusasiamiehelle myös kuntien vastuuvuosina. Tiedot lähetettiin aluehallintovirastoille, jotka hoitavat Suomen lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

– Aluehallintovirastolla oli käytettävissään uhkasakko. Sen väläyttämisellä ja tiukalla syynillä saatiin tilannetta korjattua, Räty toteaa.


Uhkasakot eivät langenneet

Uhkasakkoja ei Valviran ylitarkastaja

Lilli Autin

tietojen mukaan joutunut maksamaan yksikään kunta.

– Muut keinot eli ohjaavat kirjeet, huomautukset ja sakon uhka tehosivat. Keino valittiin sen mukaan kuinka räikeästä tilanteesta oli kysymys, Autti kertoo.

Autin arvion mukaan myös Valviran ohjeistus kuntien omavalvontaan ja käsittelyaikojen seurantaan tuottivat tulosta. Systemaattista, lakisääteinen käsittelyaikojen valvontaa on tehty vuodesta 2014 lähtien.

Silloin tehtiin määräajoista noin 140 kantelua ja vuonna 2016 enää 41, ja niistä 25:ssä määräaika ylittyi.

– Myös asiakkaiden tietoisuus kasvoi eli he osasivat yhteyttä esimerkiksi sosiaaliasiamiehiin. Isot kaupungit ovat myös todenneet, että valvonta tehosi, ja siitä oli hyötyä asiakkaille, Autti kertoo.


Viivettä valmistautumisajasta huolimatta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies

Jussi Pajuoja

esitti Kelalle hyvityksen suorittamista toimeentulotuen käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä. Hyvitys kuuluu niille asiakkaille, joille on aiheutunut taloudellista vahinkoa, haittaa ja vaivannäköä Kelan lainvastaisesta menettelystä.

Räty toteaa, että viivästymisen ongelma oli yhtä vakava kunnissakin, mutta ei niin massiivinen kuin Kelalla.

– Kelalla oli aikaa varautua muutokseen, ja silti tuli näin paljon viivästyksiä, Räty toteaa.

Hyvitykset eivät ole Rädyn mukaan poikkeuksellisia. Oikeusasiamies voi niitä esittää, kun oikeus ihmisarvoiseen kohteluun ja välttämättömään huolenpitoon ei ole toteutunut.

Hyvitystä on maksettu esimerkiksi lasten epäinhimillisen kohtelun vuoksi sijaishuollossa, potilaan aiheettomasta eristämisestä ja sananvapauden loukkaamisesta.

Uusimmat

Fingerpori

comic