Lounais-Häme Hämeenlinna

Kela: Näin osakesäästötilin tuotot ja varat vaikuttavat tukiin ja etuuksiin - Opiskelija saa varaa valita

Asiakkaan pitää ilmoittaa Kelaan etuuteen vaikuttavista tuloista ja varallisuudesta. Opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, vaikuttavatko tuotot opintotukeen.
Kuva: Timo Marttila
Kuva: Timo Marttila

Vuoden alussa käyttöön otetut osakesäästötilit ja niille kertyneet tuotot voivat vaikuttaa moniin Kelan maksamiin tukiin. Kelan mukaan osakkeet, tilillä olevat varat ja osinkotuotot otetaan huomioon samoin kuin kaikessa muussakin osakesijoittamisessa.

Osakesäästötilille maksettavat osingot huomioidaan tulona eläkkeensaajan asumistuessa, kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisässä, leskeneläkkeen täydennysmäärässä, perustoimeentulotuessa, työmarkkinatuessa ja yleisessä asumistuessa.

Osingot katsotaan tuloksi, vaikka asiakas ei nostaisi niitä tililtä.

Eläkkeensaajan asumistuessa ja toimeentulotuessa otetaan huomioon lisäksi osakkeet ja osakesäästötilillä olevat muut varat.

Asiakkaan pitää ilmoittaa Kelaan etuuteen vaikuttavista tuloista ja varallisuudesta.

Osakesäästötilille voi tallettaa rahaa korkeintaan 50 000 e yhtenä tai useampana talletuksena. Tilillä olevan sijoituksen määrä voi kuitenkin nousta tätä summaa korkeammaksi esimerkiksi arvonnousun tai osinkojen myötä. FL

Näin varat ja tuotot vaikuttavat etuuksiin

Eläkkeensaajan asumistuessa hakijan ja hänen avio- tai avopuolisonsa henkilökohtaiset korko- ja osinkotulot otetaan huomioon, jos ne yhteensä ylittävät 60 euroa vuodessa. Omaisuutena otetaan huomioon osakkeet ja osakesäästötilillä olevat muut varat.

Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisään vaikuttavat hakijan ja hänen avio- tai avopuolisonsa korko- ja osinkotulot, jos ne hakijalla tai puolisolla ylittävät vähintään 10 euroa kuukaudessa. Perheen tuloissa huomioidaan myös niiden lasten tulot, joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.

Leskeneläkkeen täydennysmäärää laskettaessa vuosituloina huomioidaan lesken saamat korko- ja osinkotulot, jos ne yhteensä ylittävät 60 euroa vuodessa.

Perustoimeentulotuessa korko- ja osinkotulot ovat etuuteen vaikuttavaa tuloa. Lisäksi osakkeet ja osakesäästötilillä jo olevat muut varat lasketaan käytettävissä olevaksi varallisuudeksi, koska ne ovat helposti realisoitavissa eli muutettavissa rahaksi.

Työmarkkinatuessa on tarveharkinta, jossa hakijan korko- ja osinkotulot huomioidaan tulona. Tarveharkinnassa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset tulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana. Toistuvat tulot jaetaan yleensä vuoden ajalle. Jos tulot ylittävät 311 euroa kuukaudessa, ne pienentävät työmarkkinatukea.

Yleisessä asumistuessa korko- ja osinkotulot ovat etuuteen vaikuttavaa tuloa, jos ruokakunnan jäsenen henkilökohtaiset korko- ja osinkotulot yhteensä ylittävät 10,87 euroa kuukaudessa.

Opintotukeen osakesäästötili vaikuttaa opintotukeen vain, jos tili on voitolla ja sieltä nostetaan rahaa. Opiskelija voi vaikuttaa voittojen nostamisen ajankohdalla siihen, minkä vuoden verotukseen sijoitustuotot tulevat.

Jos osakesäästötili on tappiolla, tililtä nostettu raha ei vaikuta opintotukeen. Menettely poikkeaa muista etuuksista siksi, että opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon verotuspäätöksen mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulot.

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic