Lounais-Häme

Kellarimäen ottamo Tammelassa sai neljän vuoden armonajan, Forssa olisi halunnut viisi

Forssan vesihuoltoliikelaitos sai aluehallintovirastolta neljän vuoden lisäajan Kellarimäen pohjavedenottamon toteuttamiseen Tammelan Portaassa.
Vedenottamon suunnitellut kaivot ja vedenkäsittelylaitos sijoittuvat Forssan kaupungin omistamalle kiinteistölle Kellarimäessä Tammelan Portaassa. Etualalla Huuvantie ja siitä poikkeava Kellarimäentie ja oikealla pilkistävä Härkätie. Kuva: Lassi Puhtimäki
Vedenottamon suunnitellut kaivot ja vedenkäsittelylaitos sijoittuvat Forssan kaupungin omistamalle kiinteistölle Kellarimäessä Tammelan Portaassa. Etualalla Huuvantie ja siitä poikkeava Kellarimäentie ja oikealla pilkistävä Härkätie. Kuva: Lassi Puhtimäki

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pidentää Forssan vesihuoltoliikelaitoksen hakemuksen perusteella aiempaa päätöstään vedenoton aloittamisen määräajasta Kellarimäessä. Vesihuoltoliikelaitoksen on ryhdyttävä vedenottoon Tammelan Portaassa viimeistään 22.12. vuonna 2023. Muutoin lupa raukeaa.

Forssan vesihuoltoliikelaitos päätyi hakemaan muutosta aiempaan Kellarimäen vedenottolupapäätökseen, koska vedenottohankkeen käynnistyminen viivästyi vesilaitoksen raskaan investointisuman vuoksi.

Aluehallintovirasto myönsi 2014 Forssan vesihuoltoliikelaitokselle luvan pohjaveden ottamiseen rakennettavasta Kellarimäen vedenottamosta enintään 700 kuutiolle vuorokaudessa kuukausikeskiarvosta laskettuna.

Vedenottoon piti ryhtyä neljän vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Vaasan hallinto-oikeus piti päätöksen voimassa vuoden 2015 lopulla. Aloituslupa oli erääntymässä joulukuussa 2019.

Forssan vesihuoltoliikelaitos haki hankkeen toteuttamiseen viiden vuoden lisäaikaa. Määräajan pidennys oli tarpeen rahoitusjärjestelyjen ja hankkeen vaatimien rakennustöiden vuoksi. Vedenottamon kaivojen ja vedenkäsittelyrakennuksen lisäksi Kellarimäen vedenottohanke edellyttää uusien vesijohtolinjojen rakentamista, ennen kuin vedenottamon voi ottaa käyttöön.

Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen on tyytyväinen aluehallintoviraston päätökseen, vaikka haetun viiden vuoden sijaan lisää määräaikaa tuli lisää neljä vuotta.

– Uskon, että tyydymme tuohon päätökseen emmekä lähde hakemaan siihen muutosta.

– Tämä päätös tullaan huomioimaan syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Katsotaan, lähdetäänkö sitä toteuttamaan vai ei, Paakkonen lisää.

Kellarimäen pohjavedenottamon rakentamista ei ole ainakaan vielä kirkossa kuuluttaminen. Forssan kaupunki ja vesihuoltoliikelaitos pohtivat toteutusta syksyllä, sillä rakentamaan pitäisi päästä määräajan vuoksi taloussuunnitelmavuoden 2022 aikana. Päätöksen keskiössä on Forssan vedentarve.

– Kellarimäki on edelleen meille se tärkeä lisävesilähde, Paakkonen sanoo.

Kellarimäen hanke liittyy myös Tammelan kunnan vesihuoltoon ja johtolinjan tekemisiin. Harjusta otettava vesi johdetaan Forssan vesijohtoverkostoon.

Kellarimäen pohjavedenottamon lisäksi vesilaitoksen suunnitelmissa on muodostaa alueella myös tekopohjavettä, joka tehostaisi vedenottoa Portaassa.

– Tavoitteena voitaisiin pitää 2000 kuutiota vuorokaudessa eli vajaat puolet Forssan nykyisestä päivittäisestä vedentarpeesta, Paakkonen toteaa.

Kellarimäen pohjavedenottamo on suurusluokaltaan 3,5 miljoonan euron investointi. FL

AVI täydensi lupamääräyksiä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto täydensi määräajan muutoksen lisäksi muutamia Kellarimäen pohjavedenottamon määräyksiä.

Vedenottamorakenteiden kunnossapidosta on AVIn mukaan huolehdittava asianmukaisesti.

Pohjaveden ottamoon, pohjavesien tarkkailuun ja vedenottamoalueeseen kuuluvat rakenteet ja laitteet on pidettävä kunnossa sekä alue muiltakin osin pidettävä mahdollisimman puhtaana.

Kaikki pohjavedenottamoa varten tarpeelliset aineet ja tarvikkeet on sijoitettava ja varastoitava niin, että ne eivät aiheuta vaaraa pohjavedelle.

Luvan saajan on tarkkailtava pohjaveden ottamisen vaikutuksia vesioloihin. Tiedot otetuista vesimääristä ja tarkkailutuloksista on toimitettava vuosittain Hämeen ely-keskukselle ja Tammelan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutiedot on vaadittaessa annettava myös asianosaisille nähtäviksi.

Uusimmat

Näkoislehti

27.5.2020

Fingerpori

comic