Lounais-Häme

Kellarimäen valitukset nurin

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Forssan vesihuoltoliikelaitoksen pohjavedenottoluvasta Tammelan Kellarimäestä. Vedenottoa Kellarimäestä on oikeuden mukaan riittävästi selvitetty eikä hankkeelle ole estettä vesilain, luonnonsuojelulain eikä ympäristönsuojelulain tai muiden lakien nojalla. Hanke ei myöskään sijoitu Natura-alueelle. Oikeuden mukaan luvan myöntämisedellytykset täyttyvät eikä menettelyvirhettä ole ilmennyt.

Lue lisää perjantain Forssan Lehdestä

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic