Lounais-Häme Tammela

Kemikaalikäsittely odottaa Tanilanlammia

Tavoitteena vähentää rehevyydestä aiheutuneita haittoja.
Kemikaalikäsittelyn tarkoituksena on poistaa rehevöitymisen aiheuttamia haittoja ja parantaa järven virkistyskäyttöä.

Tanilanlammin Suojelu ry hakee lupaa vesilain mukaiseen lammin kemikaalikunnostukseen Kuivajärvenharjun pohjavesialueella Tammelassa. Kemiallisella kunnostuksella on tarkoitus vähentää Tanilanlammin rehevyyshaittoja ja parantaa lammin virkistyskäyttöä.

Käsittelyn on määrä saostaa fosfori Tanilanlammin pohjaan alumiinikloridilla.

 

Tanilanlammi on kooltaan noin seitsemän hehtaaria ja sen valuma-alue on pieni, joten veden vaihtuvuus on hidasta. Ulkoinen ja sisäinen kuormitus aiheuttaa veden rehevöitymistä. Lammin alusvesi onkin kerrostuneisuuskausien lopulla ollut hapetonta tai vähähappista,

Kuivajärven viereinen Tanilanlammi puhdistettiin jo kerran alumiinikloridilla vuonna 2000 leväongelmien vuoksi. Käsittely tehosi ja kirkasti vettä, mutta toimenpiteen vaikutukset ovat sittemmin hiipuneet.

 

Lupahakemuksen kuulutus on nähtävänä 1.3. asti Tammelan kunnan ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 1.3. ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen joko sähköisesti tai postitse Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Uusimmat

Fingerpori

comic