Lounais-Häme

Keskusta-asunnot ylös ja autot alas

 

Entisen S-marketin, vanhan hotelli- ja kunnantalon, Forssa-yhtiön sauna- ja pesulaitoksen sekä meijerin korttelialue kokee lähivuosina muutoksia Forssan ydinkeskustassa. Keskusta II E -asemakaavaluonnos esittää marketkiinteistön paikalle asuinkerrostalojen korttelialuetta. Entiseen hotelli- ja kunnantaloon saa ehdotuksen mukaan sijoittaa myös asuntoja.

Market puretaan valtaosin. Asuinkerrostalojen korttelialueen nykyisestä rakennuskannasta jää jäljelle Hämeentien puoli, jonne sijoittuu liike- ja toimistotilojen ohella myös asuntoja. Purettavasta marketista jää lisäksi käyttöön kellarikerros, jonne tehdään parkkitilaa. Asuntoa kohti on oltava yksi autopaikka kuten myös 90:ää liike- ja toimistokerrosneliötä kohti. Kellariin sijoittunee 60 pysäköintipaikkaa ja maan pinnalle kellarin päälle noin 30.

Markettitontin maksimirakennusoikeus on tehokkuusluvulla 0,89 kaikkiaan 5080 kerrosneliötä. Vanhastaan ennen liikerakentamista kortteli oli kaavoitettuna yhtä tehokkaaseen asuinrakentamiseen.

Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä kuvaa, että kaavassa on toiveen mukaisesti sovitettu yhteen kaupunkikuvallisesti mahdollinen rakentamisen määrä ja omistajan toivoma asuinneliöiden maksimoiminen.

Kaupunkikuvallisesti uusia kerrostaloja joudutaan sovittamaan kaavassa suojeltuihin rakennuksiin niin, että kerrostalojen korkeudet nousevat kohti Hämeentietä.

Entinen hotelli/kunnantalo suojellaan myös vireillä olevassa asemakaavassa kuten myös entiset sauna- ja pesulaitos ja meijeri. Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävää entistä kunnantaloa ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden on säilytettävä rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja kaupunkikuvallisesti merkittävä luonne.

Esitetty PLA-merkintä mahdollistaa liike- ja toimistotilojen ja lähiympäristöä palvelevien toimintojen lisäksi rakennukseen myös asuinhuoneistoja, joita saa olla kaavaluonnoksen mukaan enintään 65 prosenttia kerrosalasta. Asunnot on sijoitettava joko toiseen kerrokseen tai rakennuksen etelänpuoleisiin osiin.

Kaavassa huomioidaan Köykän mukaan rakennuksen pitkä historia julkisena rakennuksena.

Muutosalueen kaavoitusta on valmisteltu entisen hotellin/kunnantalon alueen maanvuokrasopimuksen pohjalta. Sopimus on vuodelta 2005.

Hotelli/kunnantalon ja viereisen marketkiinteistön omistus on vuosien varrella vaihtunut ja näin ollen myös omistajien kaavatoiveet, mikä on Sirkka Köykän mukaan hidastanut kaavaprosessia. Entisen kunnantalon nykyiset omistajat esittivät kaavoituspyyntönsä toissa vuonna ja markettitontin uusi omistaja rakennusliike Laaksokunnas viime vuonna.

Forssan kaupungin yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa Keskusta II E -asemakaavamuutosluonnoksen alustavasti nähtäville ja pyytää lausunnot Museovirastolta, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

– Toivoisin, että kaava saataisiin ehdotusvaiheeseen syksyn aikana, Köykkä sanoo. Jos kaava etenee myötäisessä, marketkiinteistön purkaminen voisi alkaa ensi vuonna.

– Meidän tavoite on viedä kaavaa ripeästi eteenpäin, mutta aikataulu ei valitettavasti ole aina meistä kiinni.FL

 

Vaaleita kerrostaloja, istutusalueita ja puistoa
Uusien 3-, 4- ja 6-kerroksisten asuinkerrostalojen pääasiallisena julkisivumateriaalina on kaavaluonnoksen mukaan oltava vaalea rappaus tai vastaava pinnoite.Rakennuksissa on oltava harja-, pulpetti- tai porrastettu harjakatto.Pysäköintipaikat, jotka eivät mahdu maantasoon, on sijoitettava kellariin.Tonteille on järjestettävä kortteleittain yhteiskäyttöinen pihamaa, johon on rakennettava leikki- ja oleskelualuetta vähintään 10 neliötä asuntoa kohti. Leikki- ja oleskelualueet on ympäröitävä suojaistutuksin.Kortteliin on istutettava puita vähintään yksi tonttipinta-alan 100 neliötä kohti.Tontinosat, joita ei käytetä rakentamiseen tai kulkuväylinä, on istutettava.Naapurikiinteistön, entisen hotelli/kunnantalon, kaavamerkintä on sallimassa myös asumista.Jos kiinteistöön sijoitetaan asuntoja, pihamaalle on rakennettava leikki- ja oleskelualuetta vähintään 15 neliötä asuntoa kohti.Oleskelualue on suojeltava istutuksin. Asuntojen piha-aluetta on mahdollista aidata.Kulttuurihistoriallisesti merkittävän puistoalueen luonne, kasvivalikoima ja tilat on pidettävä kunnossa.Entisen meijerin ja pesulan kaavamääräykset säilyvät pääosin entisellään.Kaava mahdollistaa lisäksi meijeri- ja pesulakiinteistöissä rajallisen piha-alueiden aitaamisen.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti