Lounais-Häme

Keskustelu kouluverkon tulevaisuudesta on forssalaisopettajien mielestä aivan liiaksi politisoitunut

Forssan Lehti teetti forssalaiskoulujen opettajille kyselyn kouluverkkokeskusteluun liittyen. Kyselyn selkein johtopäätös on, että opettajien mielestä monitoimikeskuksen suunnittelu on liiaksi politisoitunut. Erityisen politisoituneena suunnittelua pidettiin Tölön ja Kuhalan kouluilla, joita asia eniten koskeekin.

Kyselyssä sai vastata viidellä eri vaihtoehdolla. 42:sta tähän kohtaan vastanneesta 21 eli tasan puolet on sitä mieltä, että monitoimikeskuksen suunnittelu on politisoitunut paljon. Kolmannes eli 14 opettajaa oli sitä mieltä, että politiikka näkyy suunnittelussa melko paljon. Vain yksi vastanneista kokee, ettei suunnittelu ole politisoitunut lainkaan.

Kysely lähetettiin kaikille 135:lle forssalaiskouluissa opettajana työskenteleville henkilöille. Vastauksia saatiin 43 opettajalta.

Vastaavasti valtaosa opettajista kokee, ettei poliittisilla päättäjillä ole riittävästi asiantuntemusta arvioida monitoimikeskuksen suunnitelmia ja nykyisen kouluverkon tilaa. Peräti 31 tähän kohtaan vastanneesta 42 opettajasta kokee, että poliitikoilla on asiantuntemusta joko vähän tai ei lainkaan.

 

Kysely toteutettiin anonyymisti, mutta halutessaan opettaja sai kommentoida kouluverkkokeskustelua myös omalla nimellään. Vain yksi oli valmis kertomaan mielipiteitään omalla nimellään. Koijärven koululla erityisopettajana toimiva Päivi Honkala (kok.) vaikutti viime valtuustokaudella Forssan kaupunginvaltuustossa. Tällä hetkellä hän on yhdyskuntalautakunnan jäsen ja varavaltuutettu.

Honkala kokee, että suunnittelu ja päätöksenteko on jonkin verran politisoitunut. Toisaalta hän näkee, että asiasta on tehtävä nimenomaan valtuustotason päätös, koska valtuutetuilla on kuntalaisten suoma valtuutus päätöksentekoon.

-Päätöksenteossa ei ole menty vielä asiantuntemustasolle. Tärkeitä asioita ei ole pohdittu vielä kunnolla, Honkala näkee nimenomaan opettajan näkökulmasta.

 

Hyvin monessa anonyymissä vastauksessa tuodaan esille huoli siitä, ettei suunnittelussa ja päätöksenteossa kysytä oikeiden ammattilaisten eli riviopettajien mielipidettä.

-Forssan kaupunki ei ole tiedustellut millään tavalla kasvatusalan ammattilaisina työskentelevien työntekijöidensä mielipidettä. Koko rakennus/remontointi-pelleily on tietämättömien ja taitamattomien poliitikkojen lapsellinen peli, eräskin vastaaja toteaa.

-Hienoa, että Forssan Lehti kysyy opettajien mielipidettä. Päätöksentekijöitä se ei ole kiinnostanut. Toivottavasti opettajien näkökulma otetaan myös huomioon, vastaa toinen opettaja.

Forssan opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Huotari muistuttaa, että kouluverkkosuunnittelussa on kyse opettajien ja lasten työpaikoista ja -ympäristöstä, ei vain rakennuksista ja rahasta.

-Moni opettaja varmasti kokee, että heidät on jätetty päätöksenteon ulkopuolelle asiassa, joka koskee heitä. Opettajilta olisi pitänyt kysyä jo tässä vaiheessa. Kun laskelmat ovat valmiita, mennään jo helposti kohti päätöksentekoa, jolloin vaikuttaminen on vaikeaa. Kun opettajat otetaan mahdollisimman varhain mukaan keskusteluun, päätöksenteko on avoimempaa. Vieläkään ei ole liian myöhäistä, Huotari sanoo. FL

 

Fingerpori

comic