Lounais-Häme

Kevät koittaa arvomalmien etsijöille

Kaivosyhtiöillä on Ypäjän–Jokioisten välillä ja Jokioisten–Tammelan–Someron raja-alueilla limittäin useita satoja hehtaareja, joille on haettu malminetsintälupaa. Haussa on arvometalleja kuten kultaa, sinkkiä, kuparia, hopeaa sekä akkumateriaali litiumia.

Uusimmat lupahakemukset tältä vuodelta laajentavat vielä aluetta. Ne ovat Ojalankulma Someron puolella ja Jokioisten Perämäki, joka sijaitsee kantatie 52:n varrella Rehumäen tienoilla.

 

Lupaa hakee Ojalankulmalle Litiumlöydös oy ja Perämäelle Kultatie oy, joka on takana valtaosassa seudun lupahakemuksia. Niillä on sama tausta.

Työt aloitti kaivosyhtiö Avalon Mineralsin ruotsalaisen tytäryhtiön suomalainen sivuliike Scandian Metals, joka on toiminut Hämeen lisäksi Pohjanmaalla. Nyt on perustettu Hämeen kultaa ja akkumateriaali litiumia varten omat yhtiöt.

-Tämä tekninen järjestely on sitä varten, että jos etsitään sijoittajia ja yhteistyökumppaneita, silloin on erilliset yhtiöt joihin osallistua erikseen litiumin ja kullan osalta. Tällaiseen tarkoitukseen Scandian Metals ei ole hyvä, koska se toimii koko Suomen alueella, toteaa konsultoiva geologi Markku Iljina, joka hoitaa yhtiön yhteiskuntasuhteita.

Geologian tutkimuskeskuksella on lisäksi tutkimusalue Jokioisten Kedonojankulmalla. GTK pohtii ministeriön kanssa neuvotellen, mitä kupari- ja kultaesiintymäalueelle pitäisi tehdä vai kiinnostaisiko se jotain yhtiötä.

 

Lumipeitteen poistuessa Kultatien ja Litumlöydöksen tarkoituksena on jatkaa normaalia geologista kartoitus- ja tutkimustyötä sekä lupahakemusalueilla että isoilla varausalueillaan seudulla.

-Tarkoitus on aloittaa geologinen maastotyö jo huhtikuussa. On näytteenottoa vasaroilla, kartoitushavaintojen tekoa ja kallioiden, lohkareiden tarkempaa tutkimusta. Koneellista näytteenottoa ei ole nyt suunnitteilla.

-Projektia viedään aktiivisesti eteenpäin, Iljina sanoo.

 

Vanhan kaivoslain mukaisia malminetsintälupia eli valtauksia löytyy mm. Satulinmäestä Jokioisten ja Someron rajalta. Valtauksilla ja malminetsintäalueilla ei käytännössä ole eroa. Luvilla on määräaikansa.

Malminetsintä etenee aina aikaisempien tulosten nojalla.

 

Malminetsintää saa tehdä maanomistajan luvalla, vaikka malminetsintälupa ei ole voimassa.

Maaomistajat ovat olleet hyvin myötämielisiä malminetsinnälle. Yhtiöt ovat pyrkineet aktiivisesti viestimään maanomistajille tutkintavaiheista ja kysyneet lupia.

-Ja kun tutkimukset ovat päättyneet, on käyty yhdessä läpi, onko tullut vahinkoja. On pidetty huolta, että maanomistajat tietävät tarkkaan, mitä heidän alueellaan tapahtuu. Ongelmia ei ole ollut, Iljina sanoo. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic