Lounais-Häme Ypäjä

Kiinteistötietojen tarkistaminen lisää Ypäjän kunnan verotuloja lähes 100 000 euroa

Ypäjän kunta on käynnistänyt urakan FCG Suunnittelu ja tekniikka oy:n kanssa kiinteistöjen inventoinnin Ypäjän keskustaajamassa.
FCG:n projektityöntekijä Sini Mäkeläinen ja Ypäjän vesilaitoksen hoitaja Tomi Nieminen mittaavat piharakennusta projektinjohtaja Risto Kärkkäisen merkitessä mittaustiedot suoraan tietojärjestelmään.

Ypäjän keskustaajaman alueella sijaitsevat kiinteistöt ja niiden rakennustiedot päivitetään kunnan rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin ja verohallinnon oman rekisterin pitämiseksi ajan tasalla.

Kunta toimittaa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista varmennepalveluista annetun lain mukaisesti Väestörekisterikeskukselle, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on päivitettävä todellista tilannetta vastaavaksi. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon käytössä.

Ypäjän kunnan tekninen johtaja Jouko Käkönen sanoo rakennusrekisteritietojen ajan tasalla pitämisen turvaavan verotettavien oikean ja tasapuolisen käsittelyn kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään muun muassa rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot.

Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Käkösen mukaan Inventointi tehdään rakennusten pihamailla eikä rakennusten sisätiloihin ole yleisesti tarvetta mennä.

– Nyt toteutettava inventointi on rajattu vain keskustaajamaan. Nyt kerätään kokemuksia, joiden pohjalta päätetään ulotetaanko inventointi koko Ypäjän alueelle, Käkönen sanoo.

Nyt käynnissä oleva inventointi maksaa kunnalle noin 30 000 euroa.

Ypäjällä yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00, kun Kanta-Hämeessä yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,30. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on Kanta-Hämeessä keskimäärin 0,52, kun Ypäjälle se on 0,60. Ypäjä verottaa vapaa-ajan kiinteistöjä 1,50 prosentilla kun Kanta-Hämeen keskimääräinen vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentti on 1,20.

Maastokäynnit ovat osa kiinteistöveroselvityksen toista vaihetta, jolla pyritään vastaamaan rekisterivertailuissa ilmenneisiin tarkastustarpeisiin. Mikäli kiinteistön omistaja taikka haltija on paikalla, suoritetaan rakennuksen vesimittarin luenta inventointikäynnin yhteydessä.

Ypäjän keskustaajamassa on Käkösen mukaan 300–400 kiinteistöä. Pilottijakson aikana käydään tarkistamassa noin 150 kiinteistön tiedot kolmen viikon aikana.

Inventoinnin tekeminen on varautumista myös kuntien veropohjan muutoksiin sote-uudistuksen myötä. Tulevaisuudessa kiinteistövero tulee muodostumaan yhdeksi keskeiseksi keinoksi kunnan veropohjan laajentamiseksi tarvittaessa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

29.9.2020

Fingerpori

comic