Lounais-Häme Forssan seutu

Kirjastojen kehittämishankkeisiin 2 miljoonaa euroa – Tammela ja Humppila mukana

Kirjastojen kehittämisavustuksilla tuetaan kirjastojen muuttuvaa toimintaa ympäri Suomea. Avustusten tavoitteena on vahvistaa etenkin palvelujen saatavuutta ja edistää lukuharrastusta.
Tammelan kirjasto saa Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeeseen avustusta 44500 euroa. Kuva: Tapio Tuomela
Tammelan kirjasto saa Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeeseen avustusta 44500 euroa. Kuva: Tapio Tuomela

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen avustuksia yli 2 miljoonaa euroa 132 hankkeelle. Hankkeissa edistetään lukuharrastusta, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista ja kehitetään kirjastoja aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden toimijoina. Avustuksilla luodaan kirjastoille uusia toimintamalleja palvelujen vaikuttavuuteen ja saatavuuteen.

Avustuksen saajien joukossa ovat Forssan seudun kirjastoista Tammela ja Humppila. Tammelan kunta saa Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeeseen avustusta 44 500 euroa. Humppilan kunta saa Kirjaston omatoimikäyttö ja harrastustila -hankkeeseen 15 000 euroa.

Asiakkaat osallistetaan hankkeissa

Kirjastojen uusissa omatoimihankkeissa yhteisöt ja asiakkaat osallistetaan kirjastopalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena ovat entistä turvallisemmat ja monipuolisemmat palvelut kaikille. Esimerkiksi Kotkan hankkeessa ”Omatoimiajan osallistava tuki – kirjastorauhaa ja viihtyisyyttä yhteisöpäivystyksellä” asiakkaat ovat mukana vastaamassa kirjastorauhasta ja kirjastotilojen viihtyisyydestä. Hankkeessa uskotaan, että kirjaston yhteiskäyttötilat lisäävät yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja lähidemokratiaa. Osallistava yhteistyömalli on keino avata kirjaston ovia entistä useammin ja entistä useammalle.

Kirjastopalveluiden saatavuutta parannetaan lisäämällä omatoimisen asioinnin aukioloaikoja. Omatoimisuus ja laajentuneet aukioloajat muuttavat kirjastoja entistä enemmän erilaisten käyttäjien yhteisöllisiksi tiloiksi. Omatoimipalvelu on lisännyt kirjastojen aukioloa huomattavasti: koko maassa kirjastojen aukiolo on lisääntynyt 26 prosenttia omatoimipalvelun käyttöönoton jälkeen. Omatoimipalvelua oli vuoden 2019 lopussa tarjolla 233 kirjaston palvelupisteessä.

Yhteistyön rooli tärkeä

Kirjastojen keskeinen tehtävä on lukuharrastuksen edistäminen ja lukemaan innostaminen. Tätäkin toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista myönnettävillä kirjastojen kehittämisavustuksilla.

Monissa kirjastohankkeissa näkökulmana on, että lukuharrastusta ja -taitoa edistetään parhaiten yhteistyöllä. Tästä esimerkkinä on Raahen kaupunginkirjaston hanke ”Lukuliekki – sytytetään lapsille lukemisen paloa”. Hankkeessa edistetään lasten lukuharrastusta, kirjallisuuden tuntemusta ja innostusta tarinoihin yhteistyössä Raahen kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Tavoitteena on, että lukemisesta tulee luontainen osa lasten ja heidän perheidensä elämää. Vanhemmille annetaan tietoa, miksi lukeminen on tärkeää, miten he voivat edistää lastensa lukutaitoa ja miten he voivat tarinoiden avulla tukea lastensa tunnetaitoja.

Eri puolilla Suomea on runsaasti toimintaa, jolla innostetaan lukemaan ja parannetaan lukutaitoa. Yhteistyö on tärkeää, jotta lukemisen asiaa saadaan vietyä eteenpäin. Esimerkiksi Seinäjoen kaupunginkirjastolla on lukemista edistävä erityistehtävä, jossa koordinoidaan lukuhankkeissa tehtävää työtä. Lukuliike-ohjelma taas tekee monialaista työtä lukemisen edistämiseksi ja myös kirjastot ovat siinä aktiivisesti mukana.

Aluehallintovirastojen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee suomalaisten lukemista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia hankkeisiin, joiden avulla koulujen ja päiväkotien on mahdollista muokata tiloja lukemiseen kannustaviksi. Hankkeissa tarjotaan lapsille ja nuorille myös monipuolista lukemista ja tukea omalle lukuharrastukselle. Näissä hankkeissa kehitetään yhteistyötä kirjastojen ja kotien kanssa ja palkataan lukukoordinaattoreita, lukulähettiläitä ja sanataideopettajia.

Uusimmat

Näkoislehti

1.10.2020

Fingerpori

comic