Lounais-Häme

Kojolle halutaan lisää perheitä uusilla tonteilla

 

Kojolle ollaan osayleiskaavoituksella avaamassa mahdollisuudet enemmillään 30 uuden asuinrakennuksen toteuttamiseen Forssassa.

Osayleiskaavoituksella halutaan lisätä kylän vetovoimaisuutta ja turvata vuonna 2014 rakennetun uuden ja nykyaikaisen koulun ja päiväkodin toiminta.

Kylään kaivataan selkeästi uusia lapsiperheitä.

Osayleiskaavoituksella ohjataan uusien rakennusten sijoittumista.

Tavoitteena on laatia niin tarkka osayleiskaava, että se sen pohjalta voitaisiin jatkossa myöntää rakennusluvat alueella.

Osayleiskaavoituksella halutaan hyödyntää paremmin myös tällä hetkellä vajaakäytössä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa. Tiivistäminen tapahtuu erityisestä Pukkilantien varressa sekä Haukamontien ja Karjasuontien risteyksen lähellä. Koijärventien eteläpuolella uudet rakennuspaikat on sijoitettu hajanaisemmin.

Maankäytöllisenä avaimena on se, että uusien asuintalojen sijoittelu on kolmen kilometrin päästä koulusta. Näin uusia rakennuspaikkoja ei ole sijoitettu lähtökohtaisesti koulukyydityksen piiriin.

Osayleiskaavassa alueelle tyypilliset alavat pellot on jätetty rakentamatta ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat metsäisille alueille.

Osayleiskaavoituksen ohjaamalla täydennysrakentamisella halutaan tukea maaseutumaista asumista Kojolla ja houkutella lisää asukkaita, mikä tukee myös kylän elinvoimaisuutta.

Osayleiskaavoituksessa on otettu huomioon kylärakenne ja maisemalliset piirteet, jotka halutaan säilyttää.

Arvokas kyläalue on merkitty osayleiskaavan kartassa rasterikuviolla ja se kattaa reilusti yli puolet koko osayleiskaava-alueesta.

Kaupungin oma maanomistus Kojon keskustassa on vähäistä.

Kojon kylän pohjoisosassa sijaitsee myös pohjavesialue.

Kojolla ei ole tehty yleiskaavaa ja maakuntakaavassa alue on merkitty maatalousalueeksi, merkittäväksi yhtenäiseksi peltoalueeksi ja arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kaavassa esitetään säilytettäväksi kahdeksan rakennusta tai tilakeskusta.

Sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen sanoo Kojon koulun olevan aika hyvin täynnä.

-Koulu ja päiväkoti ovat täyttyneet jopa paremmin kuin koulua rakennettaessa kaavailtiin.

Kouluun kyllä edelleen mahtuu, jos joku perhe Kojolle muuttaisi.

Kojolla on koulussa 65 oppilasta ja päiväkodissa 37 lasta.

Kojon koulun rakennusurakat, joiden loppusumma kohosi lähes kolmeen miljoonaan euroon, allekirjoitettiin vuonna 2013.

Pääurakoitsijana kohteessa oli Forssan Kirvestyö, joka ajautui myöhemmin konkurssiin.

Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi Koijärven uuden koulun rakentamisen kesällä 2012.

Koijärven koulu päätettiin rakentaa, vaikkei kaupunki olisi saanut valtionavustusta. Avustusta saatiin kuitenkin 667 000 euroa.

Kojon kylässä on myös oma kirkko ja hautausmaa. Osayleiskaavassa osoitetaan alue myös hautausmaan laajennukselle. FL

 

 

Kaava tulossa nähtäville
Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle Kojon osayleiskaavan luonnoksen asettamista alustavasti nähtäville.Siitä pyydettäneen lausunnot Museovirastolta, Hämeen ja Uudenmaan ely-keskuksilta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, ympäristölupalautakunnalta, vanhusneuvostolta, Forssan yrittäjäjärjestöiltä ja Koijärven Alueen Kylät ry:ltä.Koijärven Alueen Kylien puheenjohtaja Pirjo Poutanen pitää tärkeänä, että alueen maankäyttöä kehitetään. Poutasen mukaan erityisen tärkeitä asioita ovat koulun lähiympäristön kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden kehittäminen. Poutasen mukaan erityisesti kylän halki menevä Forssan ja Urjalan yhdistävä Koijärventie vaatii kehittämistä. Poutanen ei ole vielä tutustunut osayleiskaavan luonnokseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti