Lounais-Häme Forssan seutu

Kolmasosalta puuttuu jätevesijärjestelmä – Sanktioita ei ole tässä vaiheessa luvassa

Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä on Pirhosen arvion mukaan kaikkiaan 1 000–2 000 ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevaa kiinteistöä, joihin pitää rakentaa jätevesijärjestelmä.
Jokioisilla asuva Nigel Kilby asennutti panospuhdistamon talonsa pihaan jo vuosia sitten. Arkistokuva. Kuva: Kati Laukkanen
Jokioisilla asuva Nigel Kilby asennutti panospuhdistamon talonsa pihaan jo vuosia sitten. Arkistokuva. Kuva: Kati Laukkanen

Noin 30 prosenttia ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevista kiinteistöistä ei ole Forssan seudun viidessä kunnassa täyttänyt vielä jätevesiasetuksen määräyksiä. Näin arvioi ympäristötarkastaja Henna Pirhonen Forssan seudullisesta ympäristönsuojelusta. Arvio noudattelee seudullisen ympäristönsuojelun tekemää kyselyä, jonka mukaan noin kolmasosalla pohjavesialueiden kiinteistöistä on tarve kunnostaa jätevesijärjestelmänsä.

– Jätevesijärjestelmän rakentaminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Forssan seudullinen ympäristönsuojelu seuraa tilannetta, mutta tässä vaiheessa ei ole luvassa sanktioita, vaikka jätevesijärjestelmä ei olisikaan vaatimusten mukainen, Pirhonen sanoo.

Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä on Pirhosen arvion mukaan kaikkiaan 1 000–2 000 ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevaa kiinteistöä, joihin pitää rakentaa jätevesijärjestelmä. Vaatimus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja ja haja-asutusalueella olevia vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään sadan metrin etäisyydellä vesistöstä. Jätevesijärjestelmä olisi pitänyt rakentaa 31.10.2019 mennessä.

Pirhonen toteaa, ettei seudulla ole kuitenkaan syytä huoleen, vaikka kaikki kiinteistöt eivät olisi vielä ehtineet täyttää jätevesiasetuksen määräyksiä.

– Ei ole viitteitä, että ympäristöä olisi pilaantunut kiinteistöistä päässeiden jätevesien takia. Tietoomme olisi tullut, jos jossakin olisi jätevesipäästö.

Tiedotushankkeena Jätevesikirjeet-projekti

Pirhosen mukaan Forssan seudullinen ympäristönsuojelu tiedottaa ja neuvoo kiinteistönomistajia. Syyskuun alun ja marraskuun lopun välillä toteutettiin tiedotushankkeena Jätevesikirjeet-projekti. Harjoittelija Sanna Ilon toteuttama projekti tehtiin kyselynä. Se kohdistui pohjavesialueella sijaitseviin kiinteistöihin, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Mukaan valikoitui riskiperusteisesti 114 kiinteistöä, joille lähetettiin jätevesijärjestelmästä tiedote ja selvityslomake.

– Saimme vastauksen 79 kiinteistöstä. Vastausprosentti on lähes 70, mikä on todella hyvä, Pirhonen kertoo.

Mukaan valitut pohjavesialueet olivat Ypäjän kirkonkylä, Jokioisten ja Tammelan Murronkulma, Humppilan Kangasniemi, Ypäjän Kuusjoki, Forssan Rämsänkulma ja Forssan ja Jokioisten Latovainio.

Kiinteistöt saivat ohjeistusta

Vastanneista kiinteistöistä 44:llä jätevesijärjestelmä on kunnossa. Ne ovat joko rakentaneet käsittelyjärjestelmän tai ovat kantoveden varassa, jolloin järjestelmää ei tarvita. 11 osalta neuvonta on vielä kesken. 24 kiinteistöllä todettiin olevan kunnostustarve. Mukana ovat ne rakennukset, joiden jätevesijärjestelmä vaatii kunnostusta välittömästi sekä rakennukset, jotka eivät tällä hetkellä tai vuosikausiin ole olleet käytössä. Kunnostamisen tarpeessa olevat kiinteistöt saivat seudullisesta ympäristönsuojelusta ohjeistusta, kuinka järjestelmä tulisi kunnostaa. Käyttämättömien rakennusten omistajille ilmoitettiin, että jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa, kun rakennus aiotaan ottaa käyttöön.


”Poikkeamista voi hakea maksimissaan viideksi vuodeksi.”


Osa kunnostuksen tarpeessa olevista kiinteistöistä on hakenut kunnostamisen aikataulusta poikkeamista.

– Poikkeamista voi hakea maksimissaan viideksi vuodeksi. Syynä voivat olla esimerkiksi sosiaaliset perusteet, kuten varallisuus, terveydelliset syyt tai korkea ikä tai se, että yksin asuvalta henkilöltä tulee vain vähän jätevettä.

Forssan kaupungin ympäristölupalautakunta merkitsi tehdyn projektin tulokset tiedoksi, ja se aikoo hyödyntää niitä jatkossa asiakaspalvelun ja neuvonnan kehittämisessä. FL

 

Lue myös: Vesiputki omalla kustannuksella – Valijärven rannan mökkiläiset tarttuivat toimeen

Aiheesta aiemmin: Keiden täytyy liittyä kunnan jäteviemärijärjestelmään? – Uusi laki aiheuttaa hämmennystä

Jätevedet

Jätevesijärjestelmä piti kunnostaa nykyvaatimuksia vastaavaksi 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai enintään sadan etäisyydellä vesistöstä.

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse kunnostaa, jos:

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on hyväksytty vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.

Jos kiinteistöllä on kuivakäymälä ja kantovesi tai vettä käytetään vain vähäisiä määriä.

Lähde: Ympäristöministeriön internet-sivut

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic