Lounais-Häme Forssa

Korkeavaha II C-asemakaavaan luvassa muutoksia – asuintonttien väljyyteen ja pohjavesiin halutaan kiinnittää enemmän huomiota

Ympäristöviranomainen kiinnittäisi suurempaa huomiota pohjavesien sijaintiin Korkeavaha II C-asemakaava-alueella. Rakennusvalvonta huomauttaa liian kapeista tonteista.
Saarelantien eteläpuolelle on kaavaluonnoksessa esitetty uusia omakotitontteja. Ympäristölupalautakunta kyseenalaistaa niiden tarpeellisuuden. Kuva: Lassi Puhtimäki

Todennäköisesti ensi kesäksi valmistuvaan Korkeavaha II C -asemakaavaehdotukseen on luvassa muutoksia jo tiedossa olevien lausuntojen perusteella. Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä ja parhaillaan se on lausuntokierroksella.

Forssan kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä uskaltaa luvata muutoksia jo tässä vaiheessa. Köykän mukaan on vielä varhaista sanoa millaisia muutoksia ja kuinka paljon niitä tehdään.

– Muutosehdotuksia on tullut, mutta niiden tarkkaa määrää ja vaatimusten laatua en tässä vaiheessa voi luonnehtia. Valmistelemme yhdyskuntalautakunnalle parhaillaan Tölön kaavaa, jonka pitää olla esityslistalla jo perjantaina. Tämän jälkeen pääsemme perehtymään jälleen paremmin Korkeavaha II C -kaavaan, Köykkä kertoo.

Tiistaina kokoontunut ympäristölupalautakunta antoi omia ehdotuksiaan asemakaavaluonnoksesta. Lautakunnan esittelevä virkamies, ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg kertoo, että lautakunta haluaa esimerkiksi pohjavesialueille enemmän huomioarvoa kuin kaavaluonnoksessa on esitetty.

Kaavaluonnokseen merkittyjen Saarelantien eteläpuolisten omakotitonttien tarpeellisuus kannattaa lautakunnan mukaan harkita. Salminen-Åbergin mukaan osa näistä tonteista on hyvin lähellä pohjavesialuetta ja niiden sijainti on ristiriidassa ympäristönsuojelullisten tavoitteiden kanssa. Luonnoksessa esitetyt pohjaveden suojeluun tähtäävät määräykset eivät suoraan poista asumisen pohjavesille muodostamaa riskiä.

– Suunnitellun Itäisen ohitustien kohdalla luonnoksessa on kiinnitetty paljon huomiota meluhaittojen poistamiseen, mutta pohjavesien suojelu ei siinä toteudu riittävässä määrin. Erityisesti tien linjauksen vaikutukset ja riskiarvio olisi syytä käsitellä nykyistä tarkemmin, Salminen-Åberg sanoo.

Saarelantien ja vielä rakentamattomien itäisen ohitustien väliin jää tontteja, jotka ovat hyvin kapeita varsinkin talousrakennuksille varatuilta osiltaan. Myös tähän lautakunta kiinnittää huomionsa.

– Siinä on vaihtoehtoina pitää ne sellaisenaan tai pienentää tonttien lukumäärää, Salminen-Åberg tuumii.

 

Lautakunta huomauttaa lausunnossaan, että Saksanpuistossa sijaitseva ammatti-instituutin lavakatos sijaitsee suojellulla alueella. Lautakunta muistuttaa lausunnossaan, että ennen kaavaehdotusta pitää neuvotella Hämeen Ely-keskuksen kanssa, mikäli suojelualueen rajausta aiotaan muuttaa.

Lisäksi lautakunta haluaa, että Saksanrimmin virkistys- ja luontoarvoja kannattaisi miettiä kaavoituksessa nykyistä laajemmin. Lisäksi viime vuonna valmistuneet lepakko- ja liito-oravaselvitykset pitäisi ottaa kaavassa huomioon.

Itäisen ohitustien linjaus on esitetty kaavassa. Se voi tosin jäädä myös toteutumatta tai toteutua hyvin pitkän ajan kuluessa.

Kaavaehdotuksen on kaavailtu valmistuvan ensi kesään mennessä. Varsinaisen asemakaavan on tarkoitus valmistua ensi syksynä. FL

Uusimmat

Näkoislehti

26.9.2020

Fingerpori

comic