Lounais-Häme

Korkeavahan korkeaveisu

Korkeavahan terveysaseman remontti pysyi aikataulussaan ja 4,7 miljoonan euron budjetissaan. Toiminta pyörii jo täysin uudistetuissa 2800 neliön tiloissa.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Juha Heino sanoo, että toiminta vielä laajenee nykyisestään.

Perusterveydenhuollon entinen palvelualuejohtaja ja osaamiskeskuksen eläköitynyt keulakuva Jarmo Ruohonen arvioi Korkeavahan terveysaseman avajaisten juhlapuheessa, että unelma on nyt muuttunut todeksi.

Korkeavahan terveysasema on rakennettu 1984 ja se on toiminut terveyskeskuksen kahtena vuodeosastona ja ollut vuosien varrella myös monessa muussa käytössä. Suurin muutos koitti 2010-luvulle tultaessa, kun linja vaihtui vanhusten avohoitoon. Osaamiskeskus aloitti Korkeavahan alakerrassa 2011. Remontti alkoi viime vuonna.

Ruohonen arvioi, että Korkeavahan yksikkö mahdollistaa palvelujen tuottamisen pitkälle tulevaisuuteen.

-Yksikön ja tilojen pitää olla muunnettavia ja pitää olla valmius tuottaa erilaisia palveluja.

Remontin onnistumisesta on Ruohosen mukaan kiittäminen monia – myös potilaiden ja omaisten kärsivällisyyttä toimintojen hajasijoittamisen aikana.

Terveysasema sisältää alakerrassa osaamiskeskuksen ja kuntoutusyksikön sekä yläkerrassa psykiatrian poliklinikan, nuorisopsykiatrian poliklinikan ja lastenpsykiatrian poliklinikan.

Remontti on tuonut vanhoihin tiloihin lisää avaruutta ja parempaa käytettävyyttä.

Osaamiskeskus on 23-paikkanen seudullinen osastokuntoutusyksikkö, jossa on nyt käytössä 17 potilaspaikkaa. Potilaat ovat leikkauspotilaita, murtumapotilaita, geriatrisia tai neurologisia potilaita. Siellä on myös yksi saattohoitohuone.

Osaamiskeskuksessa painottuvat sekä fyysinen että psyykkinen potilaan hoito, kuntoutus, ohjaus ja neuvonta arjessa pärjäämiseen ja elämänhallintaan. Työ on moniammatillista tiimityötä. Osaston 22 hengestä hoitohenkilökuntaa on 19.

Toiminta parantaa turvallista kotiuttamista ja kotona pärjäämistä.

Kuntoutusyksikkö koostuu fysio- ja toimintaterapiasta ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista ja apuvälinepalveluista.

Kuntoutusyksikössä työskentelee 12 fysioterapeuttia, osastonhoitaja, toimintaterapeutti, liikuntasuunnittelija ja kuntohoitaja/lymfaterapeutti, joka hoitaa apuvälinelainaamoa. Samoissa tiloissa toimii myös muistihoitaja ja hoitotarvikejakelu.

Psykiatrian poliklinikan henkilökuntaan kuuluu moniammatillinen tiimi: kolme lääkäriä, kaksi psykologia, sosiaalityöntekijä, viisi sairaanhoitajaa, kaksi mielenterveyshoitajaa, osastonsihteeri ja puoli toimintaterapeuttia ja osastonhoitajaa. Psykiatrian poliklinikalla toimii virka-aikana akuuttiryhmä, joka vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen. Psykiatrian ajanvarauspoliklinikka huolehtii kiireettömästä psykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Hoidonarvio vaatii lähetteen.

Psykiatrian poliklinikalla ja ajanvarauspoliklinikalla hoidosta sovitaan yksilöllisesti.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Heillä voi olla ongelmana esimerkiksi masennusta, itsetuhoisuutta, vakavia käytöshäiriöitä, syömishäiriöitä tai psykosomaattisia oireita. Poliklinikalla työskentelee lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kaksi psykologia ja psykoterapeutti.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 13–18-vuotiaita nuoria psyykkisten ongelmien vuoksi. Nuori voi olla masentunut, ahdistunut, kärsiä peloista tai itsetuhoisista ajatuksista tai hänellä voi olla vaikeuksia oppimisessa, ihmissuhteissa tai suhteessa omaan itseen. Poliklinikalla työskentelee nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, neljä sairaanhoitajaa ja psykologi sekä osastonsihteeri. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti