Lounais-Häme

Korkeusvaihtelu kuriin Somerolla

Someron kaupunki hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa pohjapadoille Hovirinnankoskelle ja Palikaisiin sekä Rautelankosken kunnostukseen samalla, kun Turun Seudun Vesi hakee aluehallintovirastolta muutoslupaa Paimionjoen yläosan säännöstelymääräyksiin.

Hakemuksen mukaan Hovirinnankosken pato puretaan ja tilalle rakennetaan luonnonmukaista koskea jäljittelevä pohjapato. Rautelankoskea kunnostetaan kiveämällä, mutta keskelle jätetään kulkuväylä veneilyä varten.

Palikaistentien sillan alapuolelle rakennetaan pohjapato, jonka ansiosta Painiojärveen suuntautuva vastavirtaus alapuoliselta järviketjulta vähenee olennaisesti. Alhaisen vedenkorkeuden aikaan veneet voi siirtää pohjapadon yli rakennettavalla rullaradalla.

Pohjapatojen ansiosta vedenkorkeuden vaihtelu Someron järviketjulla vähenee kaikkina vuodenaikoina.

Someron kaupunki tarvitsee rakenteiden sijoittamiseksi alueisiin pysyvän käyttöoikeiden. Kaupunki ei ole maksamassa maankäyttöoikeudesta.

Hankkeen toteutusvaiheen kustannukset nousevat kaikkiaan yli 400000 euron. Toteutusvaiheen kustannuksista valtio maksaa puolet, Someron kaupunki 25 % Turun Seudun Vesi 15 % ja Turun vesiliikelaitos 10 %.

Vesihanke on ollut vireillä vuosia.

Uusimmat

Fingerpori

comic