Lounais-Häme

Korona vauhditti etälääkäripalveluiden kehitystä

Etälääkäripalveluiden tarjonnassa on suurta vaihtelua hyvinvointialueiden välillä.
Alueellisten erojen arvellaan johtuvan eroista palvelutarjonnassa ja työvoiman saatavuudessa. Kuva: Oulun yliopisto

Koronapandemia vauhditti etälääkäripalveluiden kehitystä. Etäpalveluiden tarjonta ja kysyntä kasvoivat koronan aikana niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, selviää kansaneläkelaitos Kelan tiedotteesta.

Etäasiointi voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse, chatissa tai videoyhteydellä.

Etäpalveluiden tarjonnassa on suuria alueellisia eroja

Kela-korvattujen yksityislääkäreiden etäpalveluiden osuudessa on suurta alueellista vaihtelua.

Vuonna 2021 yksityisillä yleislääkäreillä etäpalveluiden keskiarvo oli 32 prosenttia. Suurimmat osuudet löytyivät Keski-Suomesta ja Varsinais-Suomesta, joissa ne olivat noin 40 prosenttia. Pienin osuus, alle kymmenen prosenttia, oli taas Ahvenanmaalla.

Avosairaanhoidon lääkärille oli eniten etäasiointia Kainuussa, jossa osuus oli noin 56 prosenttia, kun koko maan keskiarvo oli 24 prosenttia. Vähiten etäasiointeja oli Pohjois-Pohjanmaalla, jossa osuus oli seitsemän prosenttia ja Etelä-Karjalassa, jossa osuus oli 11 prosenttia.

– Alueiden väliset erot johtuvat luultavasti pitkälti eroista palvelutarjonnassa ja työvoiman saatavuudessa, sanoo Kelan erikoistutkija Timo Hujanen tiedotteessa.

Lisäksi etäpalveluiden käytössä näkyy myös jonkin verran pitkien välimatkojen vaikutus.

Vuonna 2022 etäasioinnin osuus on edelleen kasvanut useilla alueilla, käy ilmi Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteritietojen tilastollisesta vertailusta.

Etäpalvelut voisivat auttaa ratkaisemaan hoitoon pääsyn ongelmia

Laajempi etäpalveluiden hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tuoda säästöjä niin asiakkaalle, työnantajalle kuin yhteiskunnallekin, Hujanen arvioi.

Etäasioinnin lisääminen olisi Hujasen mukaan mahdollista sekä lääkäripalveluissa että muissa terveyspalveluissa. Etävastaanotto voisi olla potilaalle perinteistä vastaanottokäyntiä vaivattomampi.

Etäasiointia kohtaan on kuitenkin myös kritiikkiä, jonka mukaan kontrollikäynteihin etänä asiointi sopii vasta silloin, kun potilaan ja lääkärin välille on rakentunut luottamus.

Uusimmat

Fingerpori

comic