Lounais-Häme

Koronakriisi ja rajoitustoimet näkyvät jo Kanta-Hämeen sosiaalitoimessa – Sijais- ja tukiperheille on suuri tarve

Koronakriisi ja siitä johtuvat rajoitustoimet näkyvät jo Kanta-Hämeen sosiaalitoimessa ja perheyksikkö Kanervassa.
Perheen valmiuksia toimia sijais- tai tukiperheenä arvioidaan valmennuksessa. Vastaavasti perheet voivat pohtii valmennuksen aikana, onko heistä sijaisvanhemmiksi.
Perheen valmiuksia toimia sijais- tai tukiperheenä arvioidaan valmennuksessa. Vastaavasti perheet voivat pohtii valmennuksen aikana, onko heistä sijaisvanhemmiksi.

Kanta-Hämeessä on jouduttu sijoittamaan lapsia kriisiperheisiin koronaepidemian aikana, kun vanhemmat ovat väsyneet rajoitus- ja eristämistoimien aikana. Lapset ovat sijoitettu maakunnassa toimivan perheyksikkö Kanervan kriisiperheisiin.

– Jo nyt meille on näkynyt jonkin verran sitä, että vanhempien jaksaminen perheissä on kovilla, kun elämänpiiri on kaventunut lapsilla ja vanhemmilla, toteaa johtava sosiaalityöntekijä Eija Luodes.

Iso asia tällä hetkellä on hänen mukaansa se, että lapsilla ei ole koulun tai päivähoidon tuomaa rytmiä, ja vanhemmilla tätä verkostoa huolehtimassa lapsen asioista.

Kriisiperheisiin sijoitettujen lasten vanhemmilla on saattanut olla aiemminkin haasteita vanhemmuudessa, mutta he ovat pärjänneet koulun, päivähoidon, tukiperheen tai vastaavan tuen avulla.

Huolta sosiaalitoimessa aiheuttaa myös korona-aikana lisääntynyt päihteiden käyttö. Tämän odotetaan näkyvän lastensuojelun puolella viimeistään syksyllä.

Luodeksen mukaan huolta kantavia viestejä perheiden jaksamisesta ja koronakriisin seurauksista on tullut perheyksikön kaikista jäsenkunnista.

Tuki- ja sijaisperheille oli suuri tarve jo ennen koronaa, mutta tarve tulee Luodeksen arvion mukaan kasvamaan entuudestaan. Uusia perheitä kaivataan kipeästi mukaan.

– Olemme valmistautuneet siihen, että heti syksyllä valmennamme mahdollisimman suurta määrää perheitä, jopa kolmea ryhmää rinnakkain.

Tällä hetkellä Kanta-Hämeessä on sijoitettu lapsia noin 120 perheeseen ja saman verran perheitä on tukiperhetoiminnassa.

– Tukiperhettä meillä jonottaa jatkuvasti noin 140 lasta, iältään 2–15 -vuotiaita. Vuosittain noin 70 lasta saa tukiperheen, mutta tarvetta kertyy toisesta päästä samaa tahtia.

Lapsi viettää tukiperheessä vähintään yhden viikonlopun kuukaudessa.

Sijaisperheitä on vaikeampi löytää vanhemmille lapsille kuin vauvaikäisille. Myös perheistä, jotka voisivat ottaa vastaan useamman sisaruksen, on erityisesti pulaa.

– Kaikille perheille on nyt tarvetta ja odotusajat pienienkään sijaislasten osalta eivät – ikävä kyllä – alueellamme ole kovin pitkät.

Kanta-Hämeen kunnat nostivat perhehoidon palkkioita vuoden alusta. Tarkoitus on, että perheet saavat riittävän toimeentulon sijaisperheinä toimimisesta.

Perheen valmiuksia toimia sijais- tai tukiperheenä arvioidaan valmennuksessa.

Jos korona estää ryhmävalmennuksen vielä syksylläkin, on perheyksikkö varautunut valmentamaan perheitä perhekohtaisesti tai pienissä ryhmissä. Tämä on yksikölle huomattavasti työläämpää ja samalla jää pois tärkeä vertaistuki.

Sijaisperheiksi aikovat voivat pohtii valmennuksen aikana, onko heistä sijaisvanhemmiksi. Ryhmässä tapahtuvat yhteiset keskustelut tukevat päätöksentekoa.

Tästä kaikesta huolimatta yksilö – ja pienryhmävalmennukseen lähdetään, sillä tarve uusille perheille on niin suuri. FL

Perheyksikkö Kanerva

Toimialueeseen kuuluvat kaikki Kanta-Hämeen kunnat, isäntäkuntana Hämeelinnan kaupunki.

Kriisiperheet

Noin 25 perhettä, joihin sijoitetaan 70–80 lasta vuodessa. Ottavat vastaan kiireellisesti sijoitettavia lapsia, joilla on akuutti tarve päästä sijaisperheeseen.

Sijaisperheet (perhehoito)

noin 120 perhettä. Lisäksi jokunen perhettä odottaa sijoitettavaa lasta. Sijaisperheisiin sijoitetaan vuosittain noin 20 lasta.

Tukiperheet

noin 120 perhettä vuodessa. Noin 70 lapselle löydetään tukiperhe vuosittain.

Tuki- ja sijaiserheessä ei saa olla päihde- ja mielenterveysongelmia, rikostaustaa, ei meneillään olevaa kriisiä (esim. avioero), mahdollisilla omilla lapsilla ei saa olla lastensuojeluasiakkuutta, kotona pitää olla riittävästi tilaa (oma huone sijaislapselle). Parisuhde ei ole pakollinen.

Lisätietoa tuki- ja sijaisperhetoiminnasta: perhehoitoyksikkokanerva.fi

Uusimmat

Näkoislehti

27.9.2020

Fingerpori

comic