Lounais-Häme

Koronarajoitukset tiukentuvat monin paikoin tällä viikolla Suomessa – Katso tästä Kanta-Hämeen 10 uutta koronasuositusta

Epidemiatilanne on muuttunut nopeasti heikoksi myös Kanta-Hämeessä. Kuva: EPA

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä ja maakunnan kuntajohtajat katsovat, että maakunnassa on tarpeen ottaa käyttöön kymmenen uutta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen pohjalta muotoiltua suositusta aikavälille 30.11.2020–7.1.2021.

Epidemiatilanne on muuttunut nopeasti heikoksi. Todennäköisesti maakunta siirtyy pian epidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Uusien suositusten tarkoitus on kääntää epidemia perustasolle.

Uudet suositukset 30.11.2020–7.1.2021

1. Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi tai osallistuttavaksi.

2. Yleisötilaisuuksien osalta suositellaan pidättäydyttävän yli 10 henkilön tilaisuuksista. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

3. Kantahämäläisille suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille tai leviämisvaiheen aikana alueelta muualle.

4. Opetustoimen osalta mahdolliset juhlallisuudet kuten yo-juhlat järjestetään ilman yleisöä ja huolellisesti turvatoimista huolehtien. Lisäksi juhlallisuudet järjestetään ”hiljaisesti” eli ilman kuorolaulua tai puhallinsoitin- tai lauluorkesterien esiintymistä. Koulujen juhlat järjestetään vain omassa luokassa tai ryhmässä tai ei lainkaan.

5. Toisen asteen oppilaitoksissa siirrytään kasvomaskien täysimääräiseen käyttöön ja etäopetukseen siirrytään ns. hybridistrategian mukaisesti niiltä osin kuin se on soveltuvaa. Varaudutaan myös tilanteen pahentuessa siirtymään täysimääräiseen etäopetukseen viikkojen 49–50 aikana (mukaan lukien lukiot, ammatillinen koulutus, aikuisten taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus). Vain välttämätön lähiopetus voidaan antaa, mikäli epidemiatilanne vielä merkittävästi vaikeutuu.

6. Perusopetuksen yläluokkien osalta valmistaudutaan tilanteen pahentuessa täysimääräiseen kasvomaskien käyttöön viikkojen 49–51 aikana.

7. Kuntien järjestämän aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnan (mukaan lukien kansalaisopistot ja liikuntaryhmät) sekä taiteen perusopetuksen ryhmätoimintojen osalta joulutauot aloitetaan viikolla 49 ja toiminta käynnistetään uudelleen aikaisintaan viikolla 2 tilanteen niin salliessa. Opetustoiminta tai harrastus, joka on järjestävissä etänä, voi jatkua.

8. Kunnat suosittelevat tilojaan käyttävien seurojen osalta samaa aikaistetun joulutauon toimintamallia aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnassa. Mikäli epidemiatilanne edelleen heikkenee, kunnat sulkevat harrastus- ja liikuntatilansa. Uimahallien saunojen ja muiden julkisten saunojen käyttökieltosuositus jatkuu. Pukutilojen osalta uimahallien suositellaan sulkevan vähintään 2/3 paikoistaan.

9. Riskiryhmien suojaamisen osalta julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan välittömästi tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin mukaan lukien henkilöstön suojainten käyttö ja hygieniatoimet sekä turvallisten vierailutilojen ja -käytäntöjen luominen ja käyttöönotto.

10. Kunnat varautuvat tilapäisesti sulkemaan julkisia tiloja epidemiatilanteen vaatimalla tavalla ja viiveettä. Tilojen käytön keskeyttämistä voidaan joutua toimeenpanemaan muun muassa kirjastojen, museoiden, teattereiden ja jäähallien osalta.

Pääkaupunkiseudulla uudet keinot voimaan tänään

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ottavat tänään käyttöön uudet keinot koronavirustilanteen hillitsemiseksi.

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, muun muassa sisäliikuntatilat ja työväenopistot, suljetaan. Kirjastot palvelevat rajoitetusti, etukäteisvarausta ja automaatilla tapahtuvaa itsepalvelua suosien. Kelan palvelupisteet pysyvät auki.

Sisätiloissa järjestettävä ohjattu harrastustoiminta keskeytetään, yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot perutaan myös ulkokentiltä.

Rajoitukset jatkuvat joulukuun 20. päivään asti, tarvittaessa pidempäänkin.

Toisen asteen koulutuksen etäopetus alkaa 3. joulukuuta ja jatkuu vuoden loppuun.

Yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella joulukuun 18. päivään asti. Sama rajoitus tulee voimaan myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, jossa se kestää joulukuun 14. päivään saakka.

Pirkanmaalla muun muassa julkisia tiloja koskevia suosituksia

Pirkanmaalle puolestaan tulee ensi keskiviikkona voimaan aiempaa tiukempia koronasuosituksia. Keskiviikosta alkaen julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan yleisömäärä rajattavaksi korkeintaan kymmeneen henkilöön. Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi ja kirjastojen suositellaan palvelevan rajatusti.

Toisin kuin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla toisen asteen opetus jatkuu edelleen lähiopetuksena.

Pirkanmaan suositukset ovat voimassa 21. joulukuuta asti.

Pohjois-Pohjanmaalle annettiin sunnuntaina uusia suosituksia koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Sairaanhoitopiirin linjaamat suositukset astuivat voimaan välittömästi. Suositukset ovat voimassa 18. joulukuuta asti. Suositusten täytäntöönpanosta ja aluehallintoviraston päätöksestä tiedotetaan tiistaina.

Uusimmat

Fingerpori

comic